h

SP eist garanties van gemeente voor zorg in Utrecht

12 augustus 2017

SP eist garanties van gemeente voor zorg in Utrecht

Foto: Sander van Oorspronk

‘De gemeente Utrecht moet ervoor zorgen dat ouderen en zieken zich geen zorgen hoeven te maken over de zorg die zij krijgen’, dat vindt SP-raadslid Nicole van Gemert. Zij doet die uitspraak naar aanleiding van het nieuws dat een van de grootste zorgorganisaties in Utrecht, Careyn, om dreigt te vallen. ‘Een week geleden zagen we al dat de zorgorganisatie Leven & zorg failliet ging. Ouderen en zieken hebben dagen zonder zorg gezeten. Ook Careyn die dreigt nu failliet te gaan.’ Van Gemert wil dat de gemeente snel de zorg van iedereen in Utrecht kan garanderen.

De SP heeft een Meldpunt-zorg in Utrecht geopend waar bezorgde Utrechters, zorgmedewerkers en de mensen die zorg nodig hebben en hun familie terecht kunnen om hun ervaringen te delen. ‘Het is belangrijk dat we snel weten wat er bij Careyn én bij andere zorginstellingen in Utrecht allemaal gebeurt. Het is onacceptabel dat er steeds weer Utrechters zijn die in onzekerheid moeten leven of zij straks nog wel zorg krijgen. De gemeente moet dit garanderen.’

De SP gaf al eerder aan zich zorgen te maken toen Careyn de zorg voor veel Utrechters ging leveren. ‘Careyn betaalt structureel te weinig aan zijn personeel. Het ziekteverzuim is hoog en er zijn heel veel tijdelijke krachten die daar rondlopen die hun best doen, maar de ouderen zijn ook gebaat bij een vaste kracht die ze kennen.’

Van Gemert gaat vragen stellen aan het stadsbestuur: ‘De gemeente is steeds te laat als zorginstellingen om dreigen te vallen.’ De SP wil dat de gemeente meer preventief gaat controleren.

Reacties

Als mosterd ná de maaltijd komt de SP met vragen.

Al jaar en dag is het een puinhoop in de zorg.
Verpleegkundige evenals thuiszorgmedewerkers worden al jaar en dag onderbetaald.
Al jaar en dag is het ziekte verzuim enorm groot.
En waar is dit een oorzaak van !
Juist ja, door de enorme werkdruk waarmee de verzorgende te maken heeft.
Korten in de uren die gewerkt mag worden, terwijl de werkzaamheden gelijk blijven.

En dan heb ik het nog niet eens over Gemeente die er financieel slecht voorstaan.
Juist bij deze Gemeente vallen oudere tussen de wal en het schip.

In de jaren '30 waarschuwde "Vadertje Drees", al dat de kosten voor de zorg rond het jaar 2000 als een juk op de schouders van de Overheid zou gaan rusten.
Sinds die tijd is er geen enkele kabinet geweest wat ook maar enige reserve heeft opgebouwd, zelfs niet ten tijden van de hoogconjunctuur waar de bomen ten hemel groeide.

Nu het te laat is, heeft die zelfde Overheid een zeer smerige truc uitgehaald door de zorg die zij ooit verleende over te hevelen naar de Gemeente.
Je zult maar in een Gemeente wonen die niet of nauwelijks budget heeft, dan ben je als oudere aan de Goden overgeleverd.

En dat met dank aan die zelfde oudere die Nederland ná de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd.
Zij krijgen opnieuw de rekening gepresenteerd.

Reactie toevoegen

U bent hier