h

Rel rond verkoop sociale huur Kanaleneiland blijkt overtrokken

1 februari 2018

Rel rond verkoop sociale huur Kanaleneiland blijkt overtrokken

Foto: Google Street Viewl

De ophef rond de verkoop van sociale huurwoningen in Kanaleneiland liep in een spoeddebat met een sisser af. De situatie bleek anders te liggen dan eerder werd voorgespiegeld in de berichtgeving van het AD. Hoofdpunt was dat de woningen niet gratis zijn weggegeven. SP-wethouder Jansen wist zich met een feitelijk relaas goed te verdedigen en benadrukte dat zijn beleid juist heeft gezorgd voor meer sociale huur in Utrecht.

De afgelopen twee weken is er een fel politiek debat ontstaan rond de verkoop van 252 sociale huurwoningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Deze zijn door een buitenlandse belegger gekocht en verbouwd. Vervolgens zijn ze in de vrije sector gebracht en met flinke winst doorverkocht. Het AD publiceerde op 19 januari een artikel waarin werd beweerd dat de sociale huurwoningen gratis waren weggeven. Diverse politieke partijen, zowel lokaal als landelijk, uitten hierover scherpe kritiek op Paulus Jansen, SP-wethouder voor wonen.

In het spoeddebat werd echter duidelijk dat de berichtgeving niet klopte. De woningbouwcorporaties hadden de sociale woningen afgestaan aan een samenwerkingsverband van de gemeente, woningcorporaties Portaal en Mitros, en bouwbedrijf Heijmans. In ruil daarvoor kregen ze elders in het gebied grond om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Het samenwerkingsverband heeft vervolgens de woningen voor een marktconforme prijs van ongeveer 9 miljoen euro verkocht aan Aventicum, een buitenlandse beleggingsmaatschappij. Aventicum heeft de woningen laten verbouwen en als vrije sector woningen verhuurd, om ze daarna met flinke winst door te verkopen. Deze winst werd grotendeels mogelijk gemaakt door de sterk stijgende woningprijzen in de tussentijd.

Een ander punt van kritiek betrof het gebrek aan voorwaarden over kwaliteit en huurprijs van de woningen bij de verkoop. Jansen pareerde dit door te verwijzen naar een amendement waarin de raad de gemeente verboden heeft om bij dergelijke verkoopcontracten dit soort eisen te stellen. Saillant detail daarin is dat juist de SP, de meest aangevallen partij in deze zaak, als enige coalitiepartij tegen dit amendement heeft gestemd. Daarnaast wees Jansen op zijn recent aangenomen Actieplan Middenhuur wat er juist voor zorgt dat nieuw te bouwen huizen in het lagere segment vrije sector huur aan bepaalde kwalitatieve voorwaarden moeten voldoen en huurstijging sterk beperkt.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Het is vreemd dat wij nu aangevallen worden terwijl wij ons zo hard hebben gemaakt voor zowel meer sociale huur als het terugdringen van de absurde huurstijgingen in de middenhuur. De PvdA blaast hoog van de toren terwijl het nota bene hun wethouders waren die jarenlang hebben gezorgd voor afbraak van sociale huur, en ook deze deal tot stand hebben gebracht. Wij hebben er juist voor gezorgd dat er voor het eerst sinds lange tijd weer sociale huur is bijgekomen. Het moet niet gekker worden.”

Reacties

...Jansen reageerde na afloop van het debat gebeten toen journalist Cees Grimbergen, die voor ons voornoemde artikel schreef, hem vroeg voor een televisie-interview voor een lokaal medium. ‘Nee Cees,’ antwoordde hij, ‘onderzoeksjournalistiek is een vak en dat beheers jij niet.’ Wat een arrogante reactie van een zgn wethouder die niet in de gaten heeft wat zijn ambtenaren bekokstoven. een aanfluiting dat "spoeddebat. "Wij hebben er juist voor gezorgd dat er voor het eerst sinds lange tijd weer sociale huur is bijgekomen volgens de SP voorman. De huren zijn wel verdubbeld en de projectontwikkelaars zijn de lachende derde.

'... dat de berichtgeving niet klopte', schrijven jullie. Als journalist ben ik boodschapper. Zo krijg ik vaker de schuld als de gepresenteerde feiten krijgt als de feiten de lezer of kijker niet bevallen. Ik noem dat 'onwelgevallige' feiten.
Die feiten zijn door mij uitvoerig beschreven in twee verhalen in AD/UN en op Follow the Money.nl. Inclusief de '0 euro'-deal tussen Mitros/Portaal en GEM Kanaleneiland BV ('nihil' staat in de notariële akten) en de 9,1 miljoen die GEM van Aventicum kreeg. Was dat een marktconforme prijs, zoals de SP hier beweert? De 9,1 miljoen betekent per flat 36.000 euro. Marktconform? Lege, niet gerenoveerde flats op Kanaleneiland kostten eind 2015/begin 2016 tussen de 75.000 en 100.000 euro.
Na een beweerde renovatie-investering van 75.000 euro per flat, bedroeg Aventicum's totale investering dus 111.000 euro per flat. Dit investeringsproces speelt zich af tussen 27 juni 2016 en 12 juli 2017 (zie voor exacte feiten en data het verhaal in AD/UN van 20 jan). Op 12 juli 2017 werden de 252 flats door Aventicum voor gemiddeld 203.000 euro verkocht. Winst per flat: 92.000 euro. Winst op de transactie: meer dan 23 miljoen.

Noch in AD/Utrecht, noch op FTM.nl schreef ik dat GEM Kanaleneiland BV de 252 woningen voor 0 euro aan de buitenlandse investeerder Aventicum overdroeg.
De woningen werden door Mitros en Portaal voor 0 euro (‘nihil’ meldt de notariële akte) aan GEM Kanaleneiland verkocht (‘geleverd’). GEM Kanaleneiland verkocht ze daarna (incl. grond) aan Aventicum voor 9 miljoen 119.063 euro (per woning 36.100 euro). Dit zijn de feiten.
Wat klopt is dat Aventicum aan deze deal 23 miljoen euro heeft verdiend. Het sociale kapitaal uit de woningcorporaties is privékapitaal van Credit Suisse en het staatsfonds van Qatar geworden.
Ik kan jullie de notariële akten uit het kadasteronderzoek dat de basis is voor mijn verhaal overhandigen (een pdf-je kan ik hier niet plaatsen).
Jullie schrijven: 'Deze winst werd grotendeels mogelijk gemaakt door de sterk stijgende woningprijzen in de tussentijd.'
Deze bewering klopt niet met de feiten. Tussen half 2016 en half 2017 steeg de gemiddelde prijs van appartementen in de gemeente Utrecht van 194.000 euro tot 225.000 euro. Een stijging van zo’n 16 procent, minder dan een vijfde van de 83 procent die Aventicum pakte op de doorverkoop. In de Utrechtse gemeenteraad bleef dit grote verschil onbesproken.
23 miljoen sociaal kapitaal verdween naar een Wall Street-bank en Qatar. Het zijn de meeste wezenlijke feiten in deze kwestie. Utrecht, inclusief de woningcorporaties en de plaatselijke SP, lijkt niet opgewassen tegen de mannen uit de financiële wereld, de 'Big Swinging Dicks', zoals ik ze in mijn verhaal noem. Wellicht zou dáár het gesprek over moeten gaan.
Ik bied aan om dit eens aan de plaatselijke SP uit te leggen. Ook al omdat Wall Street over meer gaat dan alleen huurwoningen.
Vriendelijke groet,
Cees Grimbergen

Geachte SP, dank voor publicatie van mijn briefje van gisterenavond.
Mag ik één correctie doorgeven? In het midden van de derde zin zijn per abuis vier woorden blijven staan: '.... krijgt als de feiten ....'. Kunnen jullie deze woorden schrappen? Dan loopt de zin goed.
Groet van Cees

Dat de onbeholpen vragen van de indieners (die het blijkbaar ook niet hebben begrepen of willen begrijpen) konden worden 'gepareerd' is leuk, maar het lijkt me dat Grimbergens vraag overeind blijft: waarom heeft men ingestemd met een verkoop voor prijzen die ver onder de marktwaarde lagen? Ik meen daarover te hebben gelezen dat men stelde dat de woningen 'anders hadden moeten worden gesloopt', maar dat lijkt me of kul (door iemand met valse motieven en/of verregaande desinteresse in de publieke zaak), of een enorm procedureel probleem dat moet worden aangepakt of iig aanhangig moet worden gemaakt. Kortom, het lijkt me belangrijk hiervan te leren, om herhaling te voorkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier