h

Sloop woningen Croeselaan dwaas en onnodig

19 januari 2019

Sloop woningen Croeselaan dwaas en onnodig

De gemeente wil de markante sociale huurwoningen uit de jaren ’30 aan de Croeselaan slopen en de gevels verticaal hergebruiken in een ‘markante toren’ met dure tot zeer dure woningen. Dwaas en onnodig, vindt de SP. We staan de bewoners dan ook voluit bij in hun strijd voor behoud van hun huizen. Zij hebben bovendien het laatste woord.

Het plan maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het ‘Beurskwartier’: grootschalige woningbouw op het terrein achter de huizen, als dat vanaf 2023 beschikbaar komt door de grondruil met de Jaarbeurs, die de gemeente in 2015 is overeengekomen. Toen de sloop van de woningen daar deel van leek uit te gaan maken in de vorige collegeperiode, zette de SP de hakken in het zand en kwam er aanvullend onderzoek naar het behoud van de huizen.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Het zijn prachtige beeldbepalende huizen en bij de bewoners is er een grote sociale verbondenheid, onderling en met het gebied. Wij vonden en vinden dat dit behouden moet blijven. Alternatieve studies laten zien dat dit ook prima kan. Door de boel eerst te slopen en dan te hergebruiken in een peperdure woontoren laat de gemeente zien lak te hebben aan de zittende bewoners. Het is dwaasheid deze prima sociale huurwoningen te slopen. Ik zou er in ieder geval helemaal niets van snappen als collegepartij GroenLinks dit slikt.”

In het plan wordt geschermd met nieuw te bouwen (sociale) huurwoningen aan de overkant van de Croeselaan, waar een deel van de bewoners dan terug zou kunnen komen. Het moet echter nog onderzocht worden of dat ook daadwerkelijk kan. “Een schaamlapje waar de bewoners helemaal niets in zien en waarvan je maar moet afwachten wat ervan terecht komt. Wij zullen ze steunen waar en hoe dat ook maar kan. Ze hebben bovendien zelf het laatste woord en kunnen nee zeggen als er een draagvlakmeting wordt gehouden over de sloop”, aldus Schipper.

Wat de SP betreft valt er inmiddels behoorlijk wat af te dingen op de woningbouwplannen bij het station en in de Merwedekanaalzone, nu het kabinet geen cent beschikbaar stelt voor de daartoe noodzakelijke uitbreiding van het openbaar vervoer en de aanpassing van de infrastructuur in en om de stad. Schipper: “Het loopt gierend vast als je tienduizenden woningen bouwt, maar niet tegelijk zorgt dat de mensen ook in en uit het gebied kunnen.”

Reacties

Volstrekte waanzin om deze huizen te slopen. Het zoveelste bewijs dat het zittende college geen voeling heeft met de bevolking; slecht hun eigen (financiële) doelen nastreeft.

Reactie toevoegen

U bent hier