h

Hele raad volgt SP: betere afspraken rond renovaties nodig

18 juli 2019

Hele raad volgt SP: betere afspraken rond renovaties nodig

Bij het debat over de Woonvisie nam de gemeenteraad unaniem het voorstel van de SP aan om afspraken rond renovaties aan te scherpen. De SP diende de motie in, omdat vrijwel iedere renovatie leidt tot een regen van klachten van de bewoners. SP-fractievoorzitter Tim Schipper is uiteraard verheugd over de steun.

Schipper: “Stof, herrie, gesteggel over schades, grote ongelijkheid over vergoedingen bij vergelijkbare projecten, schenden van afspraken uit het Algemeen Sociaal Plan, diefstal uit woningen. Zomaar een paar voorbeelden die we met grote regelmaat te horen krijgen.”

Het probleem is niet nieuw. Al in 2012 kwam het aan de orde in de raad, met als directe aanleiding de asbestcrisis in Kanaleneiland. Zeven jaar na dato blijkt dat er nog een wereld te winnen is.

“Het grote punt is dat de corporaties al gauw vinden dat bewoners tijdens de zeer ingrijpende werkzaamheden in hun huis kunnen blijven wonen. Dat bespaart ze namelijk de moeite en geld van het zorgen voor voldoende logeerwoningen en hogere onkostenvergoedingen. Bewonerscommissies zijn qua kennis en organisatiegraad niet opgewassen tegen de verhuurders en worden overlopen. We komen situaties tegen dat bewoners zelfs niet eens de beschikking hebben over de meest basale dingen als water, licht en gas”, aldus Schipper.

De wethouder kan nu met steun in de rug van de voltallige raad in de besprekingen met de corporaties en de huurderskoepels erop aandringen de afspraken aan te scherpen en veel duidelijker op te schrijven.

Schipper: “Hopelijk leidt het ertoe dat straks iedereen weet waar hij aan toe is en versterkt het de positie van de huurders. Dat is echt keihard nodig.”

Lees hier de motie van de SP.

Reacties

Bericht voor Tim Schippers,
Bewoners van de Halve Maan Buurt (500 oudste sociale huurwoningen van Utrecht, noodwoningen uit de jaren '50) hebben tussen 2014 en 2018 een Groot Onderhoudsbeurt met Deelverbeteringen weten af te dwingen. Mitros vermijdt i.t.t. tot bijv. Portaal al jaren bewust de termen renovatie en wisselwoningen. Want daarmee zijn voor huurders allerlei wettelijke rechten af te dwingen. Bijv. een wisselwoning heette reen rustwoning. Aanleiding was ernstig achterstallig onderhoud en vocht, tocht en schimmel. Er was nog niet eens mechanische ventilatie aangebracht. Ik was daar ondersteuner van bewoners. (ik heb me altijd opbouwwerker gevoeld en me zo opgesteld. Het woord sociaal makelaar veronderstelt een gelijkwaardige positie tussen bijv. huurder en verhuurder, maar die is er natuurlijk niet. Bovendien werd het een zwaar opgezwollen containerbegrip. Allerlei zinnig te onderscheiden beroepen werden op een hoop gegooid. Zo werd mijn opvolger helaas een voormalige sportmedewerker met de naam sociaal makelaar. Ik had iemand anders ingewerkt, maar die besloot de dag voor mijn vertrek toch een andere baan te nemen! Daar baalde ik enorm van Die wist niet eens aan te sluiten bij de bewoners nadat ik in juli 2015 met pensioen ging. Mitros was woedend op mij omdat ik bewoners zo wist te ondersteunen dat zij haar financiële prioriteiten wel moest verleggen naar De Halve Maan. Inmiddels zijn tocht en kou nog steeds niet aangepakt (want natuurlijke ventilatie) en dat wil Mitros maar al te graag, maar huurders ervaren de kou en de tocht en betalen zich scheel aan gas. Bij een deel van de woningen is de schimmel teruggekeerd. Er wonen 40 tot 50 verschillende nationaliteiten in De Halve Maan. Organisatievorming zonder ondersteuning is kansloos. Vooral daarom is politieke steun vereist.
Dock heeft geen idee merkte ik na een gesprek. De komst van Dock was al een slecht idee. Beleid en uitvoering geheel van elkaar scheiden. Dat dupeerde deze buurt inmiddels al 6 jaar. Daar hebben de zwakste huurders echt wat aan, maar niet heus! In Den Haag heeft de Sp zo was vanmiddag op radio 1 te horen een meldpunt voor huurders met vocht - tocht en schimmelproblemen ingesteld. Heel terecht. Ik hoop dat jullie bij voorkeur nou eens samen met andere partijen een vergelijkbaar initiatief willen nemen. Onder het motto: Schaf de verhuurdersheffing af op voorwaarde dat juist de slechtste woningen serieuze isolatiemaatregelen krijgen. De laatste zullen de 1e zijn en dringend vereist vanwege de CO2 besparing die zo nodig is. Plus eindelijk een aangenamer woonklimaat voor juist de armste, meest laag geschoolde huurders van de stad. Die isolatiemaatregelen zijn in buurten als de Halve Maan grotendeels nagelaten. Maatregelen dienen door huurders gecontroleerd te kunnen worden m.b.v. onafhankelijke deskundigen. Stel een nieuw op te zetten Dienst Volkshuisvesting voor, maar dan één die als dienstverlener naar huurders kan fungeren. Mijn stelling: in de huidige situatie is het goed woekeren met juist de slechtste woningen in de stad. (De Halve Maan is zeker al 3 keer afbetaald. De huren zijn extra verhoogd vanwege de verhuurdersheffing.
Wat grootschalige verhuurders zoals Mitros missen is enige band met huurders. Laat staan solidariteit. Dat heeft met de schaalgrootte te maken. Die heeft veel voordelen bij sloop - en nieuwbouwprojecten, maar zeker ook heel veel nadelen.
Klachten worden meestal meteen naar een firma verwezen. Men heeft nauwelijks nog contact met huurders.
men bewaakt mede en vooral door de verhuurdersheffing vooral de eigen toko. Maar huurders die al decennia met de koude vloeren te maken hebben. Dat zijn de betonplaten die bij dit soort woningen als een witte schijf aan de buitenkant uitsteken. Huurders klagen niet voor niets al decennia (sinds 1965!) over koude vloeren. Men had nooit ook zelfs maar een idee om die te isoleren. Juist omdat in deze woningen veel gezinnen met jonge kinderen van migranten zijn ingestroomd in de jaren vanaf 2005 lijden die kinderen in hoge mate aan astma, bronchitis, POCD e.d.
Ik heb een warmtefoto uit 2013 (die zo opnieuw genomen kan worden). Daaraan gekoppeld een enquête die ik in 2013 door bewoners heb laten houden in de Dickenslaaan. De resultaten waren toen ronduit schokkend. Extreem hoge energielasten met grote bedragen die aan het eind van het jaar bijbetaald moesten worden. Ik hou m' n hart vast voor de komende winter. Het onderzoek zou opnieuw gedaan moeten worden. Maar door wie?

met vriendelijke groet,
Bert van Velzen. Tel. 0632016922

Reactie toevoegen

U bent hier