h

Actie buurtbewoners tegen dodelijke Dreef

17 oktober 2019

Actie buurtbewoners tegen dodelijke Dreef

Foto: SP Utrecht

Op 17 oktober voerden buurtbewoners van de wijkring rondom de Oranjerivierdreef en Zambesidreef actie tegen de onveilige verkeerssituatie.

Al meer dan vijf jaar wordt er actie gevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt veel te hard gereden door bestuurders, en de oversteekplaatsen zijn onveilig en onoverzichtelijk. Hoewel de gemeente onlangs een 'smileybord' heeft geplaatst om bestuurders op hun rijgedrag te wijzen, heeft dit volgens de buurt enkel een averechts effect omdat het nu zelfs dienst doet als scorebord voor racers. De verkeerssituatie is hier zo gevaarlijk dat er de afgelopen jaren vele ongelukken gebeurd zijn, waarvan sommigen zelfs met dodelijke afloop. De gemeente geeft na verschillende pogingen om hier verandering in te krijgen nog steeds niet thuis. De bewoners pikken dit niet langer en eisen dat de gemeente gehoor aan hen geeft, en willen dit afdwingen met een petitie die zij in de buurt hebben opgehaald. 

Naast de ruim 180 handtekeningen, overhandigden de buurtbewoners de afgevaardigde van de gemeente een kapot gouden fietswiel. 'Symbolisch, als teken van de vele ongelukken, maar ook vooral als brevet van onkunde van de gemeente', stelde buurtbewoner en actievoerder Ton van den Berk.

De twee basisscholen in dit deel van de wijk, De Mattheusschool en OBO De Gagel, steunen de actie omdat zij ook onderschrijven hoe onveilig de verkeerssituatie op dit moment is. Ook de SP in Utrecht ondersteunt de bewoners en hun actie, en waren aanwezig bij het overhandigen van de petitie. SP-raadslid Ruurt Wiegant: 'De SP steunt de buurtbewoners in hun actie tegen het te hard rijden. We vinden het absurd dat de gemeente niet luistert naar de bewoners, terwijl zij al jaren aangeven dat er iets moet veranderen. Het wordt tijd dat er actie ondernomen wordt en dat de buurtbewoners meebeslissen over hun eigen buurt.'

Kom op 4 november naar de bijeenkomst voor een veilig Overvecht! Meld je hier aan!

 

Foto: SP Utrecht

Foto: SP Utrecht

 

U bent hier