h

Bushaltes Schaakwijk voortijdig verwijderen is kapitaalvernietiging

31 januari 2020

Bushaltes Schaakwijk voortijdig verwijderen is kapitaalvernietiging

Met de herinrichting van verschillende straten in Schaakwijk heeft de gemeente de bushaltes van buslijn 4 en de verhoogde trottoirs verwijderd. Dit ondanks lopende gesprekken met de buurtbewoners, die enkele maanden geleden nog luid protesteerden tegen het verdwijnen van hun buslijn. De SP stelde daarom op 30 januari mondelinge vragen aan verantwoordelijk wethouder van Hooijdonk.

Sinds 15 december 2019 rijdt lijn 4 niet meer door Schaakwijk, maar als lijn 7 via de Prins Bernhardlaan. Momenteel vinden er in de Pionstraat e.o. herinrichtingen plaats. Het traject maakt onderdeel uit van de discussie rond het verdwijnen van de bus 4 uit dit deel van de stad.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Je reinste kapitaalvernietiging. Dit alles gebeurt terwijl kort geleden de haltes zijn aangepast om de in- en uitstap voor mensen met een lichamelijke beperking, rollators of kinderwagens te verbeteren en er nog gesprekken volgen met de Provincie, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer.”

Wethouder van Hooijdonk liet weten te betreuren dat de lijn is geschrapt en dit ook heeft aangegeven bij de Provincie. Schipper: “Voor de zoveelste keer blijkt dat de gemeente en de Provincie langs elkaar heen werken. Mocht er straks uitkomen dat er weer een bus gaat rijden, dan kan je de boel nog een keer herinrichten. Niet uit te leggen!”

Veel buurtbewoners zetten zich nog steeds in voor de terugkeer van de bus in de buurt. Zij zijn bang dat met het verdwijnen van de lijn de mobiliteit van met name oudere bewoners wordt beperkt en dat mensen hierdoor in een isolement raken. In december vorig jaar overhandigde het actiecomité Buslijn4Zuilen een petitie aan Gedeputeerde Schaddelee. Die petitie was meer dan 900 keer ondertekend. Als uitkomst van het debat daarover in Provinciale Staten vindt in februari nog een gesprek plaats tussen diverse betrokken partijen en de Gedeputeerde.

Reactie toevoegen

U bent hier