h

Raadsvragen over fouten asbestsanering Fortlaan

19 februari 2020

Raadsvragen over fouten asbestsanering Fortlaan

Foto: SP Zuid-Holland / zuid-holland.sp.nl

De gemeente Utrecht wordt beschuldigd van overtredingen bij de bodemsanering aan Fortlaan in Zuilen in 2015 en 2016. Het ging toen om een verontreiniging met zware metalen, PAK en asbest. Niet afdekken van een asbesthoudende weg, buiten het aangewezen saneringsgebied werken, onvoldoende afschermen van het saneringsgebied. Voor de Utrechtse SP-fractie voldoende aanleiding om samen met de VVD vragen te stellen aan het stadsbestuur.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Asbest is dodelijke rotzooi, waarvoor terecht hele strenge regels zijn als het gaat om de sanering ervan. Inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat juist de gemeente het goede voorbeeld geeft. We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat de kans op blootstelling aan asbestvezels is geweest voor omwonenden en natuurlijk of de organisatie rond saneringen inmiddels wél op orde is.”

De vragen komen aan de orde in het vragenuur van de gemeenteraad op donderdag 20 februari.

U bent hier