h

Toekomst polder Rijnenburg: meer vertrouwen en draagvlak is nodig

6 maart 2020

Toekomst polder Rijnenburg: meer vertrouwen en draagvlak is nodig

Foto: Google Street View

De toekomst van de polders Rijnenburg en Reijerscop is al jaren een heet hangijzer voor de coalitie. In de commissievergadering van 5 maart kwam het definitieve plan van het stadsbestuur ter sprake. De SP staat in beginsel positief tegenover de komst van duurzame energie in Rijnenburg, maar dit plan laat nog te veel reden voor twijfel.

In januari 2020 heeft het college het definitieve plan gepresenteerd voor de polders Rijnenburg en Reijerscop. Als het aan het college ligt, dan wordt dit gebied een energielandschap voor de duur van minstens 20 jaar, met maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden.

Vertrouwen en draagvlak

Hoewel de SP positief staat tegenover duurzame energie in Rijnenburg, zijn er nog vele bezwaren. Zo maken de bewoners uit de omgeving zich al langere tijd zorgen om de slagschaduw en geluidsoverlast die de windmolens op gaan leveren. De afspraken die hierover bestaan, worden niet (geheel) openbaar gemaakt. Hierdoor staat het lokale draagvlak voor windmolens op losse schroeven. Wat betreft de SP zitten er in dit plan onvoldoende garanties dat er wordt ingegrepen als er te veel slagschaduw of geluidsoverlast plaatsvindt en dat klachten op een correcte en onafhankelijke manier worden afgehandeld. Alle informatie hierover moet controleerbaar zijn.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “De klachtenafhandeling komt bij de initiatiefnemers van de energieopwekking zelf te liggen. Maar is de gemeente wel bereid daarop in te grijpen als dat niet afdoende werkt? De ervaring leert immers dat het niet vanzelfsprekend is dat de slager voldoende kritisch is op eigen vlees. Daarnaast is er geen enkele harde garantie dat ook mensen met weinig geld meeprofiteren. Bovendien heeft initiatiefnemer Rijne Energie nog maar heel weinig leden. Kortom: er moet er nog veel gebeuren om het vertrouwen van de bewoners en het draagvlak in de omgeving te vergroten.”

Weidevogels

De polder Rijnenburg is één van de weinige plekken in de buurt waar bedreigde weidevogels zitten, zoals de grutto en de kievit. Zonnevelden hebben sterke invloed daarop. Het college schrijft in het plan op dat met de omliggende gemeentes en de Provincie bekeken moet worden of die vogels ergens anders ‘gestimuleerd’ kunnen worden met subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Schipper daarover: “Het is gebleken dat die subsidies tot nu toe niet werken. Integendeel: het aantal soorten en de aantallen per soort nemen af waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. De wethouder zal hier echt een veel beter verhaal voor moeten hebben.”

Al met al kan de Utrechtse SP met dit verhaal nog niet instemmen. Werk aan de winkel voor het college.

Reactie toevoegen

U bent hier