h

SP tegen college: steun verzet tegen verbreding A27

26 november 2020

SP tegen college: steun verzet tegen verbreding A27

Foto: Michele Ahin / licentie onder de Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Tegen alle redelijkheid in heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 17 november 2020 een nieuw tracébesluit voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. In een motie die vandaag wordt ingediend door de gemeenteraadsleden van zeven fracties, waaronder de SP, wordt het College van Utrecht opgeroepen het verzet tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd actief steunen.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhoven tekende vorige week een tracébesluit waarmee de A27 en de A12 bij het natuurgebied kunnen worden aangepast. Door de maximumsnelheid te verlagen en meer compensatie voor verloren natuur te beloven, corrigeerde ze een eerder besluit dat door de Raad van State was vernietigd.

De weerstand tegen de voorgenomen verbreding van de A27 is groot in Utrecht. Verzet tegen het plan voor de verbreding van de A27 wordt onder andere geleid door de organisatie Kerngroep Ring Utrecht (KRU). Zij heeft laten weten door te gaan met acties tegen de plannen en voorbereid te zijn op een juridische strijd. 

In de Utrechtse gemeenteraad heerst teleurstelling en onbegrip over het Tracébesluit verbreding A27 dat Minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week nam. Vandaag dienen GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, Student & Starter, SP en Partij van de Arbeid een actuele motie in die het College van B&W oproept om deze teleurstelling over te brengen aan het Rijk. 

Schipper: “De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan waar niemand in Utrecht en omstreken op zit te wachten. Voor een dergelijk grote investering in mobiliteit zijn veel betere bestemmingen te bedenken. Investeer bijvoorbeeld in het lokale en regionale Openbaar Vervoer. Ook zijn de gevolgen voor de natuur en luchtkwaliteit desastreus.”

Reactie toevoegen

U bent hier