h

Stop verhoging afvalstoffenheffing voor huishoudens

2 december 2020

Stop verhoging afvalstoffenheffing voor huishoudens

Foto: SP

In een amendement op de begroting die 3 december in de Gemeenteraad wordt besproken heeft de SP het college opgeroepen om de afvalstoffenheffing niet meer te laten stijgen dan de hoogte van de inflatie. De huidige verhoging van 20-25% komt terecht bij huishoudens, waarvan velen al een financieel moeilijk jaar achter de rug hebben. De gestegen kosten voor afvalverwerking kunnen elders worden verhaald, zoals bij de grote bedrijven.  

Alle huishoudens, eigenaren én huurders, betalen afvalstoffen- en rioolheffing aan de gemeente. Deze afvalstoffenheffing gaat in 2021 in de meeste gemeenten fors omhoog, ook in Utrecht. De kosten van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU), waarin alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht samenwerken voor het transport en de verwerking van afval, zijn volgend jaar bijna 50 procent hoger dan in 2020. De huidige plannen van de Gemeente Utrecht zorgen ervoor dat huishoudens te maken krijgen met een 20-25% verhoging van de afvalstoffenheffing, wat neerkomt op zo’n 60 euro per huishouden. 

De kosten voor het verwerken van afval is niet alleen het gevolg van een nieuwe aanbesteding die fors duurder is uitgevallen. Ook is de rijksbelasting op het verbranden van restafval verhoogd. Wethouder Klaas Verschuure verklaarde eerder dat hij niets aan verhoging voor de afvalstoffenheffing kan doen, omdat dit nou eenmaal de prijs is die op de huidige afvalmarkt moet worden betaald.

Wat de SP betreft kan de Gemeente wel degelijk wat doen aan de verhoging van de afvalstoffenheffing. Raadslid Ruurt Wiegant: “Het is een keuze om de rekening neer te leggen bij de huishoudens. Maar je kunt er ook voor kiezen om de gemeentelijke belastingen anders in te richten.” In het amendement van 3 december stelt de SP voor de kosten van 8,170 miljoen euro te laten compenseren door een eenmalige verhoging van het tarief OZB voor grote bedrijven. Huishoudens, corporaties en huurders van bedrijfspanden worden met deze maatregel gespaard. 

 

Reacties

ik vind het ongelooflijk grof, eerlijk gezegd van de gemeente Utrecht, dat ze in deze tijd, de kosten voor hun keuze wat betreft aanbesteding en stijgende kosten, alleen maar bij de burger neerleggen. Dat terwijl ons beloofd is dat er juist een daling van de afvalstoffenheffing zou komen, toen men het restafval in diverse bakken door de wijk heen zelf weg ging brengen, zo ook het groot- en chemisch afval naar de recycle centra.
Ik denk zeker dat er manieren zijn om de kosten ergens anders onder te brengen, zodat niet alle burgers zo hoog belast worden. De inflatie-correctie is wat dat betreft wel genoeg kostenverhoging.

€295 afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

€88 watersysteemheffing
€64 zuiveringsheffing

Maakt samen ruim €440!

Voor een studio van nog geen 38m².

Gestoord dit.

Reactie toevoegen

U bent hier