h

Werken aan Overvecht voor bewoners, niet voor beleggers

21 januari 2021

Werken aan Overvecht voor bewoners, niet voor beleggers

Foto: Archieffoto Overvecht

Komende raadsvergadering staan de plannen voor de wijkverbetering van Overvecht op de agenda. De SP gaat in deze vergadering een aantal kritische vragen voorleggen aan de wethouder over de plannen van ‘De Werkplaats’, waarin men inzet op verdichten door te bouwen in het Overvechtse groen, en waar commercie wederom de overhand lijkt te krijgen in het werken aan een betere wijk.

Er wordt de komende jaren weer veel geld gestoken in Overvecht, dankzij onder andere de plannen voor de Regio Deal en Samen voor Overvecht. Een ander project staat vandaag ook op de agenda in de raad: de zogeheten ‘Werkplaats Overvecht’, een samenwerkingsverband tussen verschillende commerciële partijen en corporaties die zich samen in willen zetten voor ‘wijkverbetering’. Dit willen zij onder andere doen door de wijk te verdichten door hoge- en midden segment huur- en koopwoningen te bouwen. 

De plannen van de Werkplaats zijn door de SP met de nodige kritiek ontvangen. Fractievoorzitter Tim Schipper: “Voor een groot deel lijkt het een herhaling van zetten, met de typische ‘tekentafel wijkaanpak’ die we kennen van de plannen uit Gebiedsplan de Gagel van 2009. Ondanks dat diverse onderzoeken al hebben uitgewezen dat dit soort wijk-opwaardering niet werkt voor de bewoners, maar vooral voor de beleggers.”

Wijkplatform Overvecht heeft zich al eerder kritisch uitgelaten over de plannen van De Werkplaats: “Het wijkplatform ervaart uit de startdocumenten niet dat De Werkplaats daadwerkelijk notie heeft van de problemen waar de wijk Overvecht voor gesteld is.” De SP zal zich ervoor hard maken dat commerciële partijen niet de overhand krijgen in het bepalen wat goed is voor de wijk, dat er meer samengewerkt gaat worden met Overvechters zelf. 

Een ander belangrijk punt dat vandaag zal worden aangekaart is dat er niet gebouwd gaat worden in het waardevolle groen. 

Schipper: “Overvecht is een relatief groene wijk in Utrecht, en dit groen draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. In het verleden is er al vaak gebleken dat Overvechters niet zitten te wachten op bouwen in het groen. Ook nu wordt er vanuit diverse kanten geprotesteerd tegen deze voorgenomen ontwikkeling. Onze oproep aan het college: begin hier nou niet aan, want niemand zit erop te wachten!”

De SP dient samen met vier andere partijen de motie Geen groen voor poen 3.0 in bij het College, om ervoor te zorgen dat zij geen medewerking gaat verlenen aan verdere uitwerking van bouwplannen die het groen in Overvecht aantasten. De overige moties die vandaag zullen worden ingediend over de Werkplaats zijn hier te vinden:

Reacties

Het wordt tijd dat de rotte appels uit de kist worden gehaald.
Overvecht is een pracht wijk om te wonen en te leven.
Maar zoals ik al aan geef haal die rotte appels uit de kist.

Ben juist zo tevreden over de fijne groen plaatsen in Overvecht en hoop dat deze behouden kunnen blijven.

ik wens de SP veel geluk met de wijkverbetering. het is schandalig dat de gemeente doet waar ze zin hebben. in de jaren 80 en 90 was het hier prettig wonen. en als je nu om je heen kijkt.... kijk naar het Overvecht winkelcentrum. ik schaam me om daar nog ( gezellig ) te lopen. doe je best SP. groetjes meidty

Reactie toevoegen

U bent hier