h

Utrechtse woningbouwcorporaties: hou je aan de afspraken!

22 april 2021

Utrechtse woningbouwcorporaties: hou je aan de afspraken!

Foto: SP

De betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen in Utrecht is al jaren een heikel punt. De SP heeft na eigen onderzoek het vermoeden gekregen dat Utrechtse woningbouwcorporaties gemaakte afspraken hierover niet goed naleven. Om de corporaties aan de tand te voelen heeft fractievoorzitter Tim Schipper de prestatieafspraken geagendeerd in de raad. <--break->

Ieder jaar maken de vijf grootste woningcorporaties en hun huurdersorganisaties afspraken met de Gemeente Utrecht over de woningvoorraad in Utrecht: de prestatieafspraken. Onder andere zijn dit afspraken over het mengen van wijken, het bouwen van sociale huurwoningen, de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen. Woningcorporaties hebben beloofd om meer sociale huur bij te bouwen, en de verkoop van sociale huurwoningen in wijken met een kleiner aanbod, zoals de binnenstad en West, stop te zetten. 

De betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen staan al jaren onder druk. Tevens worden veel sociale huurwoningen verkocht, terwijl er lange wachtlijsten voor deze woningen zijn. Schimmelwoningen worden niet met hoge prioriteit gerenoveerd, wat wel door de raad bij motie was gevraagd. Na eigen onderzoek voelt de SP fractie de noodzaak om met het college en de woningbouwcorporaties in gesprek te gaan over het naleven van de prestatieafspraken. 

Gemengde wijken niet ten koste van lagere inkomens

De SP maakt zich zorgen over zogeheten amendementswijken. Dit zijn wijken waar meer sociale huurwoningen zouden worden gebouwd om de verhoudingen in de stad beter te kunnen verdelen. Tot nu toe zijn er echter in die wijken weinig tot geen sociale huurwoningen toegevoegd, terwijl ze elders in de stad wel worden verkocht. 

Tim Schipper: “Het verkopen van sociale huurwoningen is wat de SP betreft een heikel punt. Na renovatie en verkoop van deze woningen gaan de prijzen vaak met een raketvaart omhoog, waardoor ze niet meer bereikbaar zijn voor mensen met lagere inkomens. Op deze manier wordt een grote groep mensen uit de stad gedreven.”

Renovatie volgens de regels

Een ander heikel punt dat de SP heeft aangekaart is de behandeling van huurders tijdens renovaties. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Algemeen Sociaal Plan. Echter vangt de SP regelmatig signalen op dat ook deze afspraken niet goed worden nageleefd. Er wordt vaak niet goed gecommuniceerd over renovaties en de voorwaarden waaronder deze plaatsvinden. Wat de SP betreft is dit onacceptabel: “De huurdersrechten komen te vaak in het geding bij renovatie, of bij sloop/nieuwbouw. We zijn benieuwd naar de inzet van het college om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken worden verbeterd en nageleefd.” aldus Schipper. 

De prestatieafspraken komen in mei op de agenda voor de Commissie Stad & Ruimte in de Gemeenteraad.

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier