h

meld je aan voor de kandidaten- of programmacommissie voor GR2022!

24 mei 2021

meld je aan voor de kandidaten- of programmacommissie voor GR2022!

Foto: SP

In 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op de politieke agenda. Vaststelling van het verkiezingsprogramma en samenstelling van de kandidatenlijst is een belangrijke verantwoordelijkheid van onze afdeling. Om dit in goede banen te leiden stellen we een kandidatencommissie en een programmacommissie samen. Heb je zin en tijd om je deze zomer in te zetten voor onze kandidatenlijst of verkiezingsprogramma? Lees dan verder!<--break-><--break->

Programmacommissie:

De programmacommissie formuleert het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit is een verkiezingsprogramma met uitgewerkte standpunten en politieke visie op basis van standpunten van voorgaande jaren, input vanuit de leden in de afdeling en input vanuit sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties. 

De programmacommissie gaat over haar eigen planning, maar dient op 30 augustus 2021 een eerste concept verkiezingsprogramma af te hebben, om voor te leggen aan de leden van de afdeling tijdens een ALV op 20 september 2021. Deze ALV is opiniërend van aard. Vanwege dit tijdspad zullen er ook veel werkzaamheden voor het verkiezingsprogramma plaats moeten vinden in de zomer. Op de ALV van 12 november zal het uiteindelijke concept verkiezingsprogramma worden besproken. 

 

Kandidatencommissie:

De kandidatencommissie gaat over de werving en selectie van de kandidaten voor de conceptlijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Deze lijst zal op een ALV worden voorgelegd aan de leden. De planning van de kandidatencommissie is aan deze commissie zelf, met inachtneming van de deadline van de ALV op 12 november 2021, waarbij drie weken voorafgaand aan dit ALV de concept-kandidatenlijst zal worden gepubliceerd. 

 

Belangrijke data:

30-08-2021: Concept verkiezingsprogramma naar leden

20-09-2021: ALV over de eerste versie programma

29-10-2021: Definitief concept kandidatenlijst & verkiezingsprogramma naar leden

12-11-2021: ALV voor het bespreken en vaststellen kandidatenlijst & verkiezingsprogramma GR2022

 

Help je mee?

Heb jij zin en tijd om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Of heb jij zin om mee te zoeken naar de meest geschikte kandidaten voor op onze kandidatenlijst? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar utrecht@sp.nl, onder vermelding van:

- Je naam

- Aan welke commissie je zou willen deelnemen

- Waarom je aan die commissie zou willen deelnemen

 

Reactie toevoegen

U bent hier