h

Motie: Maak het Berlijnplein Toegankelijk

20 mei 2021

Motie: Maak het Berlijnplein Toegankelijk

Foto: Henk-Jan van der Klis / Flickr

Het Berlijnplein in Leidsche Rijn gaat op de schop, en de Gemeente Utrecht investeert 45 miljoen euro om van het gebied een groot cultureel centrum te maken. Fractievoorzitter Tim Schipper heeft het college opgeroepen om te zorgen dat de fysieke toegankelijkheid van dit project wordt gewaarborgd.  

Er komen grote ontwikkelingen aan voor het gebied rondom het Berlijnplein. De Gemeente is hierin een grote investeerder, en trekt de portemonnee voor wel 45 miljoen euro. Met een dergelijke investering van publiek geld is het noodzakelijk om de fysieke toegankelijkheid van het gebied te waarborgen. In de Gemeenteraad van 20 mei hield fractievoorzitter Tim Schipper hiervoor een pleidooi, dat in zijn geheel is overgenomen door het college. 

Voor belangrijke publieksvoorzieningen is het noodzakelijk dat deze optimaal toegankelijk zijn voor iedereen. In 2017 is hier een nieuwe werkwijze voor aangenomen door het College: de Utrecht Standaard Toegankelijk of de UST. Ervaringen hebben uitgewezen dat de UST nog lang niet altijd juist wordt toegepast, en dat er over de ervaringen met de UST weinig wordt teruggekoppeld door het College aan de Gemeenteraad. 

“Het niet consequent toepassen van de UST leidt vaak tot herstelwerk na oplevering van gebouwen, wat altijd duurder is dan wanneer je het in een keer goed doet.” Aldus Schipper. “De motie die vandaag is overgenomen draagt het college dan ook op om bij de grote ontwikkelingen rondom het Berlijnplein de UST onverkort toe te passen, en daarover ook terug te koppelen.”  

 

Reactie toevoegen

U bent hier