h

College tegen de verbreding van de A27? Schrijf het dan ook op!

17 juli 2021

College tegen de verbreding van de A27? Schrijf het dan ook op!

Amendementen van de SP hebben ervoor gezorgd dat het breed gedeelde bezwaar tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd alsnog is opgenomen in de twee belangrijkste toekomstdocumenten van de stad Utrecht. Het stadsbestuur, in de persoon van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk, leek zich in woord en beeld al geheel te hebben neergelegd bij dat onzalige en onnodige plan. Uiteindelijk volgde het overgrote deel van de Utrechtse gemeenteraad de SP.

Op 15 juli besprak de Utrechtse raad zowel de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) en het Mobiliteitsplan, met dezelfde tijdhorizon. In deze plannen wordt uiteengezet hoe de groei van de stad en de bereikbaarheid in goede banen moeten worden geleid. In beide documenten werd de verbreding van de A27 als een soort vaststaand feit gepresenteerd, zonder dat van Hooijdonk daar ook maar op enige wijze afstand van nam. SP-fractievoorzitter Tim Schipper vond dat hoogst opmerkelijk en voorbarig.

“Als je steeds blijft herhalen dat je toch echt wel tegen die verbreding bent, hoe krijg je het dan voor elkaar om in de belangrijkste ambitiedocumenten van de stad volledig uit te gaan van die verbreding?”, aldus de verbaasde Schipper. “Op het moment dat je de gewenste toekomst van de stad uiteenzet, was dat juist de gelegenheid dat nog eens keihard uit te spreken.”

Na veel aandringen door de SP zegde de wethouder in de commissievergadering van 1 juli uiteindelijk toe een ‘disclaimer’ op te nemen in een vervangend exemplaar van het raadsvoorstel. Zonder nadere aankondiging bleek dat te gaan om een alineaatje diep weggestopt in de RSU. Niets in het vervangende raadsvoorstel, niets in het Mobiliteitsplan.

Schipper: “Het leek erop alsof het de wethouder dun door de broek liep voor de reacties in Den Haag, zoals een interim-manager van de gemeente in maart al zei. Maar zo zijn we niet getrouwd. We hebben daarop twee amendementen geschreven om de bezwaren tegen de verbreding, die gedeeld worden door heel veel mensen, alsnog in de plannen en de raadsbesluiten op te nemen. Ik ben heel blij met de enorme steun die we daarvoor kregen in de raad.”

Lees hier en hier de amendementen van de SP, inclusief het stemgedrag van de raad. De SP zal het verzet tegen de verbreding van de A27 uiteraard blijven steunen.

Reactie toevoegen

U bent hier