h

Terugblik op de Voorjaarsnota: SP dwingt actie op toegankelijkheid af

14 juli 2021

Terugblik op de Voorjaarsnota: SP dwingt actie op toegankelijkheid af

Foto: Marnix Schmidt

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota op donderdag 8 juli heeft de SP met succes ingezet op meer aandacht en geld voor de fysieke toegankelijkheid van Utrechtse gebouwen. Een motie van Tim Schipper werd unaniem aangenomen door de raad. Hierover meer in onze terugblik op de Voorjaarsnota 2021. 

Afgelopen week was het weer zo ver: de jaarlijkse eindsprint voor het zomerreces, dat ook wel bekend staat als de Voorjaarsnota. Ook dit jaar heeft de SP met een aantal moties geprobeerd om bij het college meer aandacht en geld af te dwingen voor eigen onderwerpen. Dit is vaak een lastige klus voor oppositiepartijen, omdat de coalitie tijdens de Voorjaarsnota vaak de gelederen sluit en er op grote lijnen niks te veranderen valt. Dit jaar werd het dan toch even spannend met een flinke discussie over de SP-motie over toegankelijkheid; een van de speerpunten waar de SP de afgelopen jaren op inzet.

Werk maken van toegankelijkheid

In 2018 presenteerde toenmalig SP-wethouder Paulus Jansen de Utrecht Standaard Toegankelijk, ook wel bekend als de UST. De UST is ingevoerd als een waarborg voor toegankelijkheid in gemeentelijke gebouwen tijdens bouw en verbouwingen. De Utrechtse SP heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar wat er sinds de invoering van de UST terecht is gekomen van de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed. Het teleurstellende resultaat was aanleiding voor Tim Schipper om een motie in te dienen tijdens de bespreking van de voorjaarsnota van donderdag 8 juli.

Na de invoering van de UST zou er ieder jaar in de Voorjaarsnota worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad wat er is gerealiseerd op het gebied van de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed. Omdat er na 2019 steeds slechter over vorderingen op UST-gebied is teruggekoppeld, heeft Tim Schipper tijdens de commissie Stad en Ruimte van 25 juni aan Wethouder Eerenberg gevraagd een lijst te verschaffen met daarin een overzicht van gebouwen waar de afgelopen jaren verbeteringen in de toegankelijkheid zijn aangebracht conform UST, en een overzicht van gebouwen waar de komende jaren verbeteringen in de toegankelijkheid zullen worden aangebracht conform UST. 

UST geen lege huls

De raadsbrief die volgde na de Commissie Stad & Ruimte waarin meer duidelijk zou moeten worden over de vorderingen en plannen op UST-gebied lieten aardig te wensen over. Tim Schipper: “We werden afgescheept met een beperkte algemene kostenraming van mogelijke kortetermijnmaatregelen. Het was dus zoals de SP al vermoedde: er is sinds 2018 nog geen reet gebeurd met Utrecht Standaard Toegankelijk. Op deze manier een toezegging afdoen grenst wat mij betreft aan minachting van de raad. En dat zeg ik niet vaak.”

Het college heeft in eerdere commissies en documenten toegezegd dat het Utrechts vastgoed in de basis openbaar toegankelijk moet zijn, tenzij anders noodzakelijk. Nu blijkt dat er de afgelopen 3 jaar niets is gebeurd en dat er ook niets substantieels gaat gebeuren de komende tijd. Met de motie die afgelopen donderdag is aangenomen draagt de SP het college op om voor de Programmabegroting 2022 een lijst te verschaffen met alle gebouwen die niet of beperkt toegankelijk zijn en waar de komende jaren renovatie-, of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden waarbij UST kan worden ingezet. Daarbij moet zij een kostenraming toevoegen, en de middelen in de volgende meerjarenbegroting reserveren om de komende jaren substantieel werk te kunnen maken van toegankelijkheid. 

Schipper: “Het is beschamend dat er sinds de invoering van de UST zo weinig is veranderd. De gemeente zou het voorbeeld moeten geven op het gebied van toegankelijkheid, en niet alleen in woord Agenda 22 omarmen. Mooi dat de wethouder nu wordt gedwongen om actie te ondernemen. Als SP blijven we de voortgang nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt.”

Reactie toevoegen

U bent hier