h

GroenLinks en D66 zetten sloop Croeselaan door

27 november 2021

GroenLinks en D66 zetten sloop Croeselaan door

Foto: Tim Schipper

Vier dagen na het Woonprotest stemden deelnemers GroenLinks, D66 en Student & Starter in met de sloop van 31 sociale huurwoningen aan de Croeselaan, voor de aanleg van een parkje. Een laatste poging om de sloop tegen te houden door onder andere SP en PvdA mocht niet baten. Dit alles terwijl al lang was aangetoond dat de nieuw te bouwen woningen er ook hadden kunnen komen mét behoud van de beeldbepalende huizen. SP-fractievoorzitter Tim Schipper reageert woedend.

“Doodzonde en een gemiste kans van jewelste. Als je ziet welke impact dit op de bewoners heeft, dan schaam je je ogen toch uit je kop als GroenLinks, Student en Starter en D66? Wat doe je dan in godsnaam bij het Woonprotest, waar juist opgeroepen werd om te kappen met de sloop van goede sociale huurwoningen?”

In een eerdere bespreking in de raadscommissie wierp Schipper het idee op om de huurders uit de sociale huur en middeldure huur bij het doorgaan van de sloop in ieder geval zonder huurverhoging te laten verhuizen naar de nieuw te bouwen huizen aan de overkant van de Croeselaan. Dat idee bleek te zijn opgepikt door de coalitiepartijen en is met grote meerderheid in de raad aangenomen.

“Een pleister op een schrijnende wond, maar dat is dan wel wat je minimaal moet doen. Intussen blijven we hopen dat de tijd dit onzalige sloopplan zal inhalen.”

Reactie toevoegen

U bent hier