h

SP-Motie ‘Blijvende betaalbaarheid Werkspoorkwartier’ aangenomen

24 december 2021

SP-Motie ‘Blijvende betaalbaarheid Werkspoorkwartier’ aangenomen

Foto: Actualisatie Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier / Gemeente Utrecht

Het Werkspoorkwartier is een industrieel gebied in ontwikkeling, waar veel kunstenaars en creatieve ondernemers hun werkplekken hebben. De betaalbaarheid van dit gebied komt met de groei van de stad en stijgende grondprijzen steeds meer in het geding. De SP heeft het college gisteren via een motie opgeroepen de betaalbaarheid van dit gebied voor alle Utrechters te borgen. 

Tijdens de veegraad, traditioneel de laatste raadsvergadering van het jaar, werd het raadsvoorstel ‘Actualisatie Omgevingsvisie Werkspoorkwartier’ besproken. Het Werkspoorkwartier is in korte tijd uitgegroeid van een traditioneel bedrijventerrein naar een aantrekkelijke plek voor kunstenaars en creatieve ondernemers. In het recente raadsvoorstel wordt de omgevingsvisie uit 2012 geactualiseerd aan de hand van nieuwe maatschappelijke opgaven.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper brak tijdens de veegraad een lans voor een actieve rol van de Gemeente om de de betaalbaarheid van het gebied te behouden. Schipper: “Met de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier zullen investeerders geld gaan ruiken. We vinden het ontzettend belangrijk dat de betaalbaarheid voor alle Utrechters geborgd wordt en blijft. Dat gaat gaat niet vanzelf!”

Een sprekend voorbeeld is de ontwikkeling van bepaalde stadsdelen in Berlijn tijdens de afgelopen 10 à 20 jaar. Veel vervallen gebieden zijn opgepakt door kunstenaars en creatieve ondernemers. Vervolgens zijn die gebieden een goudkust geworden voor vastgoedontwikkelaars, vaak over de rug van deze creatievelingen. Die ontwikkeling moeten we in Utrecht zien te voorkomen. “Ook op plekken waar de Gemeente zelf geen grond bezit, moet ze actief op zoek naar manieren om die plekken toegankelijk te houden voor de onderkant van de creatieve sector.” aldus Schipper. 

De motie ‘Blijvende betaalbaarheid voor de creatieve sector Werkspoorkwartier’ is gisteren in de Gemeenteraad met ruime meerderheid aangenomen. De motie roept het college op om met de grondeigenaren in het gebied tot afspraken te komen om de betaalbaarheid van werkruimtes voor de onderkant van de creatieve sector op de langere termijn te borgen. De raad wordt over de voortgang hiervan geïnformeerd voor het zomerreces van 2022. 

Reactie toevoegen

U bent hier