h

Vragen SP over torenhoge verwachtingen metro en prognoses reizigersgroei

20 december 2021

Vragen SP over torenhoge verwachtingen metro en prognoses reizigersgroei

De Utrechtse SP-fractie heeft grote vraagtekens bij de enorm kostbare plannen om in en om de stad te gaan werken met metro en of lightrail om de groei van de stad op te vangen. De fractie wordt daarin gesterkt door Wolfgang Spier, voormalig raadslid van Leefbaar Utrecht en deskundige op het gebied van openbaar vervoer. Hij had een groot aantal vragen uitgewerkt, waarvan de SP vindt dat die door het stads- en provinciebestuur moeten worden beantwoord.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “We vonden het al de wereld op zijn kop dat de stad zo enorm moet groeien om de komst van een metro of lightrailverbinding mogelijk te maken, zoals het Utrechtse college van B&W stelde in het Mobiliteitsplan 2040. Eerst je infrastructuur goed regelen, dan pas grootschalig bouwen. Wij voorzien dat die groei trager zal gaan, of veel lager uitvalt, al was het maar omdat het benodigde geld er niet komt. Bovendien hebben de stad en de regio nou niet bepaald een goed rapport als het gaat om de kosten, de betrouwbaarheid en veiligheid van de tram.”

Daarbovenop komen dus de vragen van Wolfgang Spier, die in woord en beeld duidelijk maakt dat de verwachtingen wel erg hoog gespannen zijn en de voorziene reizigersgroei zeer te betwijfelen is.

Schipper: “Eind januari is er in de Utrechtse raad een debat over de groeisprong van de stad en op 18 januari een raadsinformatiebijeenkomst. Het is goed dat er in aanloop daarnaartoe vanuit deskundige hoek eens een ander geluid klinkt. We hebben de vragen van Spier dat ook één op één doorgeleid naar de bestuurders van stad en provincie. En er gaan er nog meer volgen, begrepen we van zijn kant.”

De vragen van Wolfgang Spier zijn hier te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier