h

SP: Sociale huur loopt gierend vast

20 februari 2022

SP: Sociale huur loopt gierend vast

Foto: Tim Schipper

De Utrechtse SP-fractie luidt de noodklok over de kansen van reguliere woningzoekenden in de sociale huur. In de periode januari 2021-januari 2022 werd het grootste deel van de beschikbare woningen toegewezen aan andere doelgroepen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. “Modale huishoudens worden aan hun lot overgelaten, de boel loopt gierend vast”, is de conclusie van SP-fractievoorzitter Tim Schipper, die vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur.

De SP onderzocht aan wie de vrijgekomen sociale huurwoningen werden toegewezen in de afgelopen twaalf maanden. Verreweg de meeste werden toegewezen via ‘directe bemiddeling’ (asiel, uitstroom maatschappelijke voorzieningen, sloopurgentie), of voorrang (60%). “Laten we wel wezen: ook die mensen hebben het volste recht op een huis, maar gewone huishoudens die al jaren wachten hebben het nakijken. Die moeten hun toevlucht zoeken in de onbetaalbare vrije sector”, aldus Schipper.

Bovenop dit alles staat een aanzienlijk percentage (17,3%) dat via loting werd toegewezen. Schipper daarover: “Die verhouding ligt scheef. Maximaal 10% loting is wat ons betreft de eerste stap daarin. Maar belangrijker nog: zet de verhuurderheffing om in een investeringsplicht, stel meer bouwgrond ter beschikking aan de corporaties en zet een rem op sloop, verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen.”

Tot slot valt op dat slechts een zeer klein deel van de reguliere toewijzingen uiteindelijk gaat naar de mensen hoog op de wachtlijst. Ook daarover vraagt de SP opheldering, al bestaat het vermoeden dat kandidaten koudwatervrees hebben, vanwege het verlies aan inschrijftijd bij het aanvaarden van een woning die niet passend is.

Meer informatie:
Tim Schipper     06-20337002

Reactie toevoegen

U bent hier