h

Reactie van leden op zetelroof

18 juli 2022

Reactie van leden op zetelroof

De Algemene ledenvergadering van de SP in Utrecht heeft unaniem vertrekkend fractievoorzitter Yvonne Hessel opgeroepen haar zetel terug te geven aan de SP. De leden van de SP begrijpen dat de rol van eenmansfractie haar zwaar is gevallen, maar zien niet in hoe het verder gaan als zelfstandig raadslid daar de oplossing voor is. Door het vertrek van Hessel verdwijnt de SP uit de gemeenteraad en dit bedrog aan de kiezers is niet uit te leggen. De leden hopen dan ook dat Hessel gehoor geeft aan het verzoek haar zetel ter beschikking te stellen voor de mensen die tijdens de verkiezingen op de SP hebben gestemd.

Tijdens de ingelaste ledenvergadering gaven het bestuur en de fractiemedewerkers uitleg over de redenen van het vertrek van Hessel. Ook lichtten ze toe wat er gedaan is om haar voor de fractie en de partij te behouden. Geconcludeerd werd dat Hessel aanvankelijk haar best heeft gedaan, maar dat het opereren als eenmansfractie voor haar toch niet heeft gewerkt. Het besluit van Hessel om te vertrekken vernam de SP via een WhatsApp-bericht van haar. Het was dus helaas niet mogelijk om haar hier zelf op te bevragen. Doordat ze zich uitgeschreven heeft bij de SP was ze ook niet voor een toelichting op de vergadering aanwezig.

De aanwezige leden reageerden geëmotioneerd op de zetelroof. Niet alleen verdwijnt de SP uit de raad, maar ook verloren de vier fractiemedewerkers hiermee hun baan die ze -soms al tientallen jaren- met heel veel plezier vervulden. Het fractiebudget gaat nu naar Yvonne Hessel. Het zal wennen zijn na decennia SP-vertegenwoordiging in de Utrechtse gemeenteraad en zelfs in het College, maar besloten werd om niet bij de pakken neer te gaan zitten.

Afdelingsvoorzitter Jaswinder Singh: “Voor de SP is er geen fractie zonder actie. We hebben een jarenlange traditie van acties en bezoeken bij mensen thuis om echt te weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Of we nu wel of niet in de gemeenteraad zitten is daarbij niet bepalend. Samen met de leden hebben we plannen gemaakt om Utrecht te laten zien dat een sterke SP nodig is, zowel binnen als buiten de raad. We beginnen met de grote demonstratie op 17 september tegen de steeds grotere kloof tussen arm en rijk”.

Reacties

heel goed verwoord!!!

Wat is dit voor raars? Waarom kan ze die zetel houden als ze kiest om op te stappen? Gaat het haar alleen om geld?

Fractiebudget gaat naar Hessel. Kan ze daar een bekende weer een plezier mee doen. Schandelijk is dit. 4 toegewijde medewerkers op straat ineens. De SP moet beter opletten wie ze naar voren schuiven, dit hadden we kunnen weten als we navraag hadden gedaan.

Reactie toevoegen

U bent hier