h

SP Utrecht staat achter de Utrechtse thuiszorgmedewerkers

13 februari 2024

SP Utrecht staat achter de Utrechtse thuiszorgmedewerkers

Sinds de laatste aanbesteding door de gemeente Utrecht loopt de huishoudelijke thuiszorg tegen diverse problemen aan. Honderden medewerkers moesten overstappen naar een andere werkgever. Velen deden dat niet waarna er een groeiend personeelstekort ontstond. Door de gedwongen overstap moesten veel medewerkers bovendien hun vaste cliënten in de steek laten, tot verdriet van zowel de cliënten als van de medewerkers zelf.

In Utrecht zijn er nu vier aanbieders met een gunning voor deze hulp van de Wmo. De stad is echter in twee delen verdeeld. In Zuid zijn Tzorg en Emile Thuiszorg verantwoordelijk, in Noord zijn dat Docura en Zorgwacht. Cliënten kunnen nu dus nog maar kiezen uit twee aanbieders. En ondertussen zijn ook de wachtlijsten flink gestegen.

Om die wachtlijsten aan te pakken bedacht de gemeente om alle nieuwe cliënten nog maar maximaal 2 uur hulp per week te geven. Bovendien wordt ook bij steeds meer bestaande cliënten de hulp gekort. Nu zijn het de aanbieders die bepalen hoeveel hulp hun cliënten krijgen en dat betekent vaak korten. De aanbieders krijgen namelijk niet meer per uur betaald maar per cliënt. Zij hebben daarmee een financieel belang om cliënten te korten op de uren. We horen dat Tzorg daar druk mee bezig is en dat Emile Thuiszorg al hun cliënten op 2 uur zou gaan zetten. Ook de andere twee, Docura en Zorgwacht, ontkomen er niet aan.

Deze maatregel betekent dat medewerkers steeds vaker bij drie of vier cliënten op een dag aan het werk moeten. Om het werk bij de cliënten goed te kunnen doen is er regelmatig werkoverleg, goede begeleiding en scholing nodig. En natuurlijk moet dat binnen werktijd gebeuren, dus niet in de vrije tijd van de medewerkers. Helaas gebeurt dat niet bij alle aanbieders. Dit alles is geen doen, zo houden ze het werk niet vol en gaan ze stoppen met dit mooie werk.

Met steun van vakbond FNV praten de medewerkers, verenigd in Wij zijn de Thuiszorg, met de wethouder en politiek. Maar er is meer nodig zeker nu er nieuwe bezuinigingen aankomen op de zorg in de gemeenten. Utrecht heeft al een flinke bezuiniging aangekondigd, volgens een artikel in het Algemeen Dagblad.

Op de bijeenkomst die FNV/Wij zijn de Thuiszorg op donderdagavond 8 februari j.l. organiseerde werd besproken welke actie nu nodig is. Op de agenda stond ook het FNV-project Wmo-belangenbehartiging: consulenten worden opgeleid voor dienstverlening aan Wmo-cliënten én aan de huishoudelijk thuiszorgzorgmedewerkers. Ook in andere gemeenten groeien de problemen in de huishoudelijke thuiszorg. Samen kunnen we nog beter een vuist vormen.

Medewerkers die er niet bij konden zijn en cliënten van deze hulp van de Wmo kunnen ervaringen doorgeven aan contactpersoon Gonnie Oosterbaan gonnie.oosterbaan@wxs.nl

Ook binnen de SP wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen binnen de zorg. Doe mee met de strijd voor de zorg, tegen de marktwerking en verder uitkleden van de zorg: https://doemee.sp.nl/zorg

Reactie toevoegen

U bent hier