h
Onze standpunten

Overheid en Bestuur

VOER ANONIEM SOLLICITEREN IN

Het is onacceptabel dat werkgevers zich laten leiden door irrelevante details zoals de naam van sollicitanten bij een aannameproces. Om deze arbeidsdiscriminatie binnen de gemeente zelf tegen te gaan en een voorbeeld te stellen voor de rest van de stad voert de gemeente anoniem solliciteren in.

MEER VAST WERK BIJ DE GEMEENTE

De onzekerheid van tijdelijke contracten zorgt voor stress en onzekerheid bij veel medewerkers. De gemeente neemt daarom meer mensen in vaste dienst, in plaats van te werken met korte contracten.

GEMEENTE, ZORG VOOR ZINVOL WERK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING   

Mensen met een beperking hebben ook recht op zinvolle arbeid, en zijn hier vaak niet minder geschikt voor dan anderen. Toch hebben zij het moeilijk om een baan te vinden. De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt voor minimaal 5% van medewerkers met een beperking aan, en stelt dit ook verplicht bij alle opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.

GEMEENTELIJKE INFORMATIE TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN 

Elke Utrechter heeft recht om op laagdrempelige wijze toegang te hebben tot gemeentelijke informatie. Niet iedereen is echter digitaal vaardig. Alle gemeentelijke informatie moet daarom ook op papier beschikbaar zijn.

MAAK VERGUNNINGSAANVRAGEN OP TIJD ZICHTBAAR VOOR IEDEREEN IN DE BUURT

Zoals dat hoort in een democratische samenleving met respect voor ieder individu heeft elke Utrechter recht op inspraak bij projecten die van invloed zijn op de directe leefomgeving. Te vaak komt het echter voor dat het bestaan van dergelijke projecten pas wordt opgemerkt als de inspraakperiode is verlopen.

Net als in diverse andere landen worden aanvragen en vergunningen voor bouwprojecten en projecten in de openbare ruimte daarom goed zichtbaar en tijdig in de betrokken buurt kenbaar gemaakt.

LEES HIER NIEUWS OVER OVERHEID EN BESTUUR

U bent hier