h
Onze standpunten

Sport

RUIM BAAN VOOR ROEIERS

Roeiverenigingen zijn populair in Utrecht. Waterwegen waar goed kan worden geroeid worden echter steeds schaarser. De gemeente zorgt daarom voor een goede alternatieve roeibaan. Tot die er is, wordt de Leidsche Rijn niet opengesteld als doorvaarbare route voor gemotoriseerde vaartuigen.

UITBREIDING SPORTACCOMODATIES

Om beweging en gezondheid te bevorderen zijn sportverenigingen van groot belang. De soms lange wachtlijsten werken dit echter tegen. De gemeente kort de wachtlijsten bij sportverenigingen in door uitbreiding en efficiënter gebruik van sportaccommodaties.

GROOTSCHALIGE (SPORT)EVENEMENTEN

Grote commerciële evenementen moeten zich goeddeels zelf kunnen bedruipen. De SP vond daarom bijvoorbeeld de bijdrage aan de Tour te hoog, zeker omdat er naderhand nog kosten bijkwamen.

LEES HIER NIEUWS OVER SPORT

U bent hier