h
Onze standpunten

Stationsgebied

HAAL DE MACHT WEG BIJ KLEPIERRE

Hoog Catharijne vormt een van de belangrijkste doorgaande routes door de stad. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf, wat per definitie niet opkomt voor het algemeen belang, de macht hierover heeft. Hoog Catharijne is openbaar gebied, en de gemeente, en daarmee de inwoners van Utrecht, voert hier het laatste woord.

GEEN SLOOP WONINGEN CROESELAAN

Utrecht kampt met een tekort aan betaalbare woningen. Het is daarom ook niet gepast dat goede sociale huurwoningen worden gesloopt. De woningen aan de Croeselaan tussen de Korenbeurs en de Veemarktstraat worden daarom bewoonbaar ingepast in de nieuwbouwplannen voor het gebied.

BOUW TRAPPEN AAN DE MOREELSEBRUG

Het is bespottelijk dat reizigers tussen de stad en Utrecht CS, het drukste station van Nederland,  gedwongen worden om te lopen door een winkelcentrum. Dit leidt tot vertraging en opstopping, puur in de hoop dat er dan meer producten worden verkocht. Er komen daarom op zo kort mogelijke termijn trappen naar de treinperrons vanaf de Moreelsebrug.

LEES HIER NIEUWS OVER HET STATIONSGEBIED

U bent hier