h
Onze standpunten

Verkeer en Mobiliteit

MAAK WERK VAN GOED BUSVERVOER NAAR ALLE WIJKEN

Een goed OV-netwerk is van groot belang voor het goed functioneren van de stad en het welzijn van de Utrechters, in het bijzonder diegenen die niet in staat zijn te fietsen. De afgelopen 10 jaar is het OV-netwerk door bezuinigingen sterk achteruit gegaan. Er is gesneden in logische busroutes naar/door de wijken. Doordat alleen ingezet wordt op de drukste lijnen, is het openbaar vervoer in een negatieve spiraal terecht gekomen.

Deze negatieve spiraal moet worden doorbroken. Dat kan alleen als de gemeente investeert in extra lijnen waarmee stations als Overvecht, Zuilen, Leidsche Rijn en Vaartsche Rijn echte OV-knooppunten worden.

TEGEN VERBREDING A27

De verbreding van de A27 is een prestigeproject geworden. Het heeft weinig voordeel voor de mobiliteit, maar kost wel ontzettende hoeveelheden geld, is slecht voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast, ontkent de noodzaak tot een overgang naar meer openbaar vervoer in plaats van personenauto’s, en vernietigt een onacceptabele hoeveelheid natuur. De gemeente stelt daarom alles in het werk om deze verbreding tegen te gaan.

INVESTEER IN ECHTE OV-KNOOPPUNTEN, NIET ALLEEN IN UTRECHT CENTRAAL

Het huidige OV-netwerk is sterk gericht op Utrecht CS. Dit zorgt voor verstoppingen en belemmert de mobiliteit tussen wijken. Dit is een extra reden om te investeren in een modern OV-netwerk met meerdere OV-knooppunten. Hierbij moeten deze OV-knooppunten ook opgewaardeerd worden tot Intercitystations, om te beginnen Leidsche Rijn en Overvecht.

MAAK OPENBAAR VERVOER TOEGANKELIJK

Het OV is van groot belang voor ouderen en mensen met een beperking. Om de mobiliteit van deze groepen te garanderen wordt het OV in de stad gratis voor ouderen in de daluren, en moeten alle OV-voertuigen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

MAAK GELD VRIJ VOOR REGIOTAXI

Voor sommige Utrechters is de Regiotaxi de enige manier om mobiel te blijven. Het budget hiervoor is echter zo klein dat de kwaliteit erbarmelijk is, de chauffeurs worden uitgeknepen, en de kosten niet voor iedereen betaalbaar zijn. Er komt daarom meer geld voor de Regiotaxi, zodat deze kwalitatief op peil wordt gebracht , de chauffeurs een fatsoenlijk loon kunnen krijgen, en het gebruik betaalbaar wordt.

De verantwoordelijke gemeentes en de Provincie dragen samen de extra kosten. Daarnaast moeten ook de voertuigen van de Regiotaxi toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

MEER NACHTBUSSEN

Nachtbussen op de uitgaansavonden dragen bij aan de verkeersveiligheid. De gemeente zet daarom in op de uitbreiding van het aantal nachtelijke ritten.

UITHOFLIJN OOK IN HET WEEKEND

De Uithoftram is een groot project waar gigantische kosten mee zijn gemoeid. Het is dan ook van groot belang om deze lijn optimaal te benutten, ook buiten de drukste dagen. Er wonen immers de hele week door Utrechters op de Uithof en langs het tramtracé liggen talrijke sport- en andere drukbezochte voorzieningen. De Uithoftram moet dan ook niet alleen door de week maar ook in het weekend gaan rijden.

GEEN BINNENSTADSTRAM

Er komt geen tram door de binnenstad naar de Uithof. Het openbaar vervoer heeft geen prestigeproject nodig maar een versterking van het gehele netwerk.

ONTLAST DE BINNENSTAD

Om de binnenstad te ontlasten, wordt ervoor gezorgd dat auto’s die er niet hoeven te zijn er ook niet komen. Tegelijkertijd moet de toegankelijkheid voor inwoners, bevoorrading en diensten gegarandeerd zijn.

NIET MET DE AUTO NAAR SCHOOL

Kinderen worden steeds vaker met de auto naar school gebracht, zelfs als deze vlakbij is. Dit levert gevaarlijke situaties op rond scholen, ontneemt kinderen en ouders een dagelijks stukje gezonde beweging en werkt een autogerichte houding in de hand. De gemeente voorkomt dit daarom zoveel mogelijk.

STADSBOULEVARDS - LET OP DOORSTROMING

Het versmallen van wegen naar zogenaamde stadsboulevards, met groenstroken, kan de leefbaarheid van wijken verbeteren. Er moet echter wel steeds gekeken worden of het effect op de doorstroming goed kan worden opgevangen via andere routes en de kosten opwegen tegen de baten.

BETAALD PARKEREN

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd nadat de meerderheid van de bewoners in het betrokken gebied zich daarvoor heeft uitgesproken. Op zondag blijft parkeren buiten het centrum gratis.

MEER TAXISTANDPLAATSEN, MEER HANDHAVING

Er zijn veel te weinig taxistandplaatsen in het centrum. Hierdoor staan taxi’s nu noodgedwongen op elkaar gepropt, en worden onafhankelijk taxichauffeurs uit de markt gedrukt. De gemeente zorgt daarom voor meer taxistandplaatsen in het centrum. Om de kwaliteit van de taxi’s te garanderen moet de gemeente het taxikeurmerk handhaven. Deze handhaving moet niet geprivatiseerd worden, dat is al eerder mislukt.

LEES HIER NIEUWS OVER VERKEER EN MOBILITEIT

U bent hier