h
Verkiezingsprogramma

Beter onderwijs en meer cultuur

De SP stemde in mei 2013 als enige voor het openhouden van de Jan Nieuwenhuyzenschool in Lombok. Door de sluiting is er geen openbaar onderwijs meer in die wijk en moeten kinderen kilometers verderop naar school. De SP wil, net als kinderen en ouders zelf, dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen. Daarom zijn we tegen het sluiten van openbare scholen in de wijken. Om achterstanden te voorkomen is de SP voorstander van een centraal inschrijfsysteem voor het basisonderwijs en voorkomen hiermee dat scholen te veel leerlingen met een achterstand krijgen.
 
De SP staat voor (amateur)kunst en cultuur(educatie) 
voor iedereen, in elke wijk. De bibliotheek hoort thuis in de buurt en niet in een megacomplex in de binnenstad. 
 
Onze voorstellen: 
 
 • Er komt een centraal inschrijfsysteem voor basisscholen om achterstand onder kinderen te bestrijden. Plaatsing wordt gebaseerd op de voorkeur van de ouders, de afstand tussen de school en thuis, en de verdeling van leerlingen met en zonder taal- of leerachterstand. 
 • Niet-gemengde scholen krijgen geen toestemming om uit te breiden voor autochtone leerlingen die buiten hun wijk wonen. De gemeente maakt geld vrij voor schoolzwemmen voor álle kinderen, ook in het speciaal onderwijs. 
 • Leerlingenvervoer houden we overeind. Niet alleen voor kinderen die naar het bijzonder onderwijs gaan, maar voor alle leerlingen. 
 • We verbeteren het binnenmilieu in scholen. 
 • De gemeente stimuleert het creëren van stageplaatsen voor jongeren en geeft binnen de eigen organisatie het goede voorbeeld. 
 • De uitgeklede buurtbibliotheek in Vleuten wordt in ere hersteld. Er komt een wijkbibliotheek in Oost. 
 • Alle cultuurorganisaties krijgen toegang tot de cultuurframes; Organisaties die de vrije plakplaatsen blijven monopoliseren wordt die toegang ontnomen. Zo komt er weer ruimte voor kleine initiatieven op de vrije plakplaatsen en kan wildplakken worden voorkomen. 
 • We matigen de tarieven voor cultuureducatie. 
 • De gemeente staat volop open voor initiatieven in de wijken en stelt gemeentelijke accommodaties tegen betaalbare tarieven beschikbaar. 
 • Leegstaande panden in winkelgebieden en op bedrijventerreinen komen beschikbaar als broedplaats en expositieruimte voor amateurkunst, als de mogelijkheid daartoe bestaat. 
 • Tekorten bij molenstenen als het Muziekpaleis wentelen we niet af op het cultuurbudget of onmisbare wijkaccommodaties als Azotod, maar lossen we op binnen de hele begroting. 
 • Tivoli Oudegracht houdt een culturele bestemming en komt na opening van het Muziekpaleis beschikbaar als broedplaats en laagdrempelige plek voor amateurkunst. 
 • We scheppen ruimte voor culturele initiatieven, door complexiteit in de regelgeving en onnodige bureaucratie bij het verlenen van vergunningen weg te nemen. 
 

U bent hier