h
Verkiezingsprogramma

Voor een groene stad

Utrechters zijn trots op hun stad, en terecht. Het is een mooie stad en een stad die ook enorm gegroeid is. We hebben 25% meer inwoners dan in 2001. De SP wil Utrecht schoon en groen houden. Daarom willen we de luchtkwaliteit verbeteren, meer aandacht voor het openbaar vervoer en de grote problemen rondom het parkeren van fietsen oplossen.
 
De stadsparken verdienen meer aandacht, net als de buurten waar nu nog te weinig groen is. Wij willen files bestrijden en automobilisten niet de stad uit pesten. Schijnoplossingen die vervuiling alleen maar verplaatsen - zoals een milieuzone - wijzen we af. We kiezen voor het versterken van de noordelijke randweg om Utrecht en niet voor verbreding van de A27. 
 
 Onze voorstellen: 
 
 • Het fiets-kernnet wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Het netwerk moet beter aansluiten op bestaande knooppunten. 
 • We investeren in goede fietsenstallingen en het gebruik van de OV-fiets voor forensen wordt gestimuleerd. 
 • We gaan van één naar vijf OV-knooppunten om het verkeer in de binnenstad te ontlasten. Het onderliggende openbaar vervoer biedt goede verbindingen tussen deze knooppunten, en vanuit deze knooppunten naar de Uithof. 
 • De Oosterspoorbaan wordt in ere hersteld, waardoor weer een doorgaande (light)railverbinding mogelijk wordt. 
 • We leggen géén tram aan door de historische binnenstad, de tramlijn naar de Uithof wordt wél zo snel mogelijk afgerond. 
 • Qbuzz wordt afgesplitst en een regionaal overheidsbedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeenten en de provincie. 
 • Om de efficiëntie van het openbaar vervoer te verhogen wordt het tarief buiten de spits verlaagd, voor reizigers tot 12 en vanaf 65 jaar gratis. 
 • We maken geld vrij voor het terugbrengen van de opgeheven buslijnen 6 naar Hoograven en lijn 14 naar Lombok en de Schepenbuurt. 
 • De SP kiest voor de aanleg van de verdiepte noordelijke randweg; het geld voor de verbreding van de A27 wordt hiervoor gebruikt. 
 • De A27 wordt niet verbreed; de maximumsnelheid op de gehele lokale snelwegring (A2-A12-A27-Noordelijke randweg) wordt 80 km/uur. 
 • Er wordt een goede, maar goedkopere variant van de onderdoorgang onder het Anne Frankplein aangelegd. 
 • De milieuzone voor personenauto’s wordt - vanwege haar geringe effect - niet ingevoerd. 
 • Bij invoering van betaald parkeren krijgt de buurt het weer voor het zeggen; het draagvlakonderzoek wordt opnieuw ingevoerd. 
 • De Van Zijstweg wordt niet verbreed voor het autoverkeer. 
 • Er komen geen nieuwe parkeergarages bij in het stationsgebied. 
 • Om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen worden door middel van slimme doseerinstallaties aan de rand van de stad files en stagnerend verkeer in de stad voorkomen. 
 • We stoppen met de staatssteun aan de Jaarbeurs, de Jaarbeurs gaat een eerlijke, flink hogere, erfpacht betalen. 
 • De kwaliteit van de stadsparken wordt verhoogd door het onderhoud te verbeteren. 
 • Wijken met weinig groen hebben prioriteit bij het ontwikkelen van groen in de wijk; het plan om het Noordse Park te verbeteren wordt volledig uitgevoerd. 
 • Het groen langs kanalen, vaarten en rivieren wordt verbeterd en krijgt meer ruimte; zo ontstaan groene vingers de stad uit richting de groene gebieden rond de stad. 
 • Het groenonderhoud in zelfbeheer wordt door de gemeente ondersteund; het mag geen bezuiniging van het groenonderhoud inhouden, maar een versterking ervan door bewoners erbij te betrekken. 
 • Vrijwilligersorganisaties op het gebied van (huis)dierenopvang, zoals de Vogelopvang aan het Rotsoord, verdienen steun van de gemeente. 
 • De gemeente geeft geen vergunning voor circussen met wilde dieren. 
 • We breiden het netwerk voor stadsverwarming uit. 
 • Het plan met mega-windmolens op Lage Weide is mislukt. De SP zet in op kleinschalige projecten die wel op draagvlak kunnen rekenen. 
 • De gemeente zet zich in voor een goede buitenvoorziening voor skaters, op het Kruisvaartterrein of elders in de stad. 
 • We willen een geluidswal langs de A12 aan de zuidkant van Hoograven. 
 • We maken serieus werk van haalbare, betaalbare en duurzame technieken voor energieopslag in Lage Weide om 'overloop' aan stroom op te vangen die nu onnodig wegvloeit. (b.v. batterij- of vliegwieltechnieken). 
 

U bent hier