h
Verkiezingsprogramma

Voor mooie en veilige buurten

De SP wil veilige buurten, meer blauw op straat en belangrijke voorzieningen zoals buurthuizen en bibliotheken openhouden. Bij overlast en geweld in de buurt grijpen we eerder én harder in. Voorzieningen in de buurt breiden we uit. Liever meer servicepunten van de 
bibliotheek in de buurt dan een onbereikbare megabieb in de binnenstad. Wijkraden kunnen een waardevolle rol spelen als luis in de pels en spreekbuis van de wijk, maar ze mogen geen hobbyclubs zijn van een vaste kleine groep wijkbewoners zonder achterban of mandaat. 
 
Onze voorstellen: 
 
  • Gokken en dealen op straat wordt harder aangepakt. En niet zoals eerder gebeurde op de Amsterdamsestraatweg, pas nadat de bewoners en de SP aan de bel hadden getrokken.
  • Er wordt extra geïnvesteerd in het beheer van buurthuizen, waar nodig worden bewoners en organisaties geholpen bij het zelf beheren van hun buurthuizen. 
  • De politie moet zichtbaarder aanwezig zijn in de buurt, door meer uren op straat in plaats van achter de computer. Kennen en gekend worden is het motto. 
  • In elke wijk moet weer een kleinschalige politiepost terugkomen. 
  • We steunen vrijwilligers van bewonersorganisaties. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en ze vervullen een waardevolle rol bij het betrekken van de bevolking bij de wijkaanpak en het oplossen van problemen. 
  • De wijkbureaus zijn op dit moment vooral een bureaucratische tussenlaag. Als dit niet snel verbetert, schaffen we ze af en brengen de informatiefunctie onder bij wijkbibliotheken en buurthuizen. 
  • De gemeente grijpt effectief in wanneer bewoners met asbestproblemen worden geconfronteerd, zoals de afdeling toezicht en handhaving in 2012 deed op aandringen van de SP. 
  • Er wordt niet bezuinigd op speeltuinen: geen uitkleding van het beheer en geen beperking van openingstijden. 

U bent hier