h

SP woedend over dolkstoot in rug Verhoef

24 juli 2001

SP woedend over dolkstoot in rug Verhoef

 

PERSBERICHT SP gemeenteraadsfractie Utrecht Utrecht, 24 juli 2001.

SP woedend over dolkstoot in rug Verhoef

De SP gemeenteraadsfractie is woedend over de actie van Leefbaar Utrecht kopmannen Schnetz en Westbroek, die vanaf hun vakantie-adres verordonneerd hebben dat wethouder Verhoef dient op te stappen. Dit gebeurt anderhalve week na de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces, zodat het bijna acht weken zal duren eer de gemeenteraad zich hierover zal kunnen uitspreken.

Directe aanleiding voor de schriftelijke vragen van de SP is het feit dat nu al voor de derde keer in twee jaar tijd in het singelplantsoen (Geertebolwerk) gegraven wordt in verband met onderhoud aan de stadsverwarming, waarbij wortels van monumentale bomen worden beschadigd. Ook blijken er opvallend vaak herplante bomen alsnog gekapt te moeten worden, omdat ze niet zijn aangeslagen.

Hoewel ook de SP niet enthousiast is over de daadkracht van Verhoef vindt fractievoorzitter P.Jansen het beneden alle peil om op deze wijze een lid van het college de laan uit te sturen. Verhoef kan zich nota bene niet eens verdedigen omdat hij zelf op vakantie is.

Opmerkelijk is ook dat Verhoef de wacht wordt aangezegd op basis van een interne notitie, bestemd voor burgemeester en wethouders, die niet verspreid is onder (gewone) raadsleden. De SP is buitengewoon benieuwd wie verantwoordelijk is voor het lekken van deze informatie naar de voorzitter en fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht. Als dit een collegelid is, zou een motie van wantrouwen tegen deze persoon naar de mening van de fractie de enig juiste remedie zijn.

Tenslotte vindt de SP-fractie dat Leefbaar Utrecht met deze actie een ontluisterend staaltje van bestuurlijke vernieuwing -of vernieling- ten beste heeft gegeven. De gemeenteraad is buitenspel gezet, de eigen fractie is buitenspel gezet, de conclusies zijn in de ivoren toren van het vakantiehuis geformuleerd.

Inmiddels zijn schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken. Afhankelijk van de beantwoording overweegt de fractie om een verzoek te doen voor het beleggen van een extra raadsvergadering.

Inlichtingen:

Paulus Jansen, tel. (06) 51844755.

Reactie toevoegen

U bent hier