h

SP: uitbreiding RABO kost arbeidsplaatsen

27 oktober 2001

SP: uitbreiding RABO kost arbeidsplaatsen

De uitbreiding van het hoofdkantoor van Rabobank Nederland met 40.000 m2 kost waarschijnlijk een paar honderd arbeidsplaatsen en geeft een flinke impuls aan de nu al ellenlange files en overspannen woningmarkt in Midden-Nederland. De RABO zal als het plan doorgaat haar grote kantoor in Eindhoven sluiten, waardoor naar schatting minstens 1000 werknemers uit die regio moeten gaan pendelen of verhuizen. Ook staat het plan op gespannen voet met het Utrechtse collegeprogramma, dat na de verkiezingsoverwinning van Leefbaar Utrecht juist paal en perk wil stellen aan de kantoorontwikkeling in het stationsgebied.

Die conclusie trekt de gemeenteraadsfractie van de Socialistische Partij uit de beantwoording door het Utrechtse college van burgemeester en wethouders van haar schriftelijke vragen over het bouwplan, alsmede van vertrouwelijke informatie die deze week aan de raad is toegestuurd. De SP heeft inmiddels nadere schriftelijke vragen gesteld, en is van plan om bij de algemene beschouwingen op 7 november een motie in te dienen.

SP-fractievoorzitter Jansen baseert zijn vermoeden over het verlies aan arbeidsplaatsen op eerdere ervaringen met kantoorconcentraties in de regio. Zo zijn recent de kantoren van AXA en Sociale Verzekeringsbank aan de Graadt van Roggenweg opgeleverd. In beide gevallen gaat het om de concentratie van een aantal vestigingen in de randstad, waarbij een verlies van enkele honderden arbeidsplaatsen optreedt. Weliswaar neemt het aantal arbeidsplaatsen in de stad Utrecht toe, maar deze toevoeging bestaat uitsluitend uit pendelaars en werknemers die elders wonen en gedwongen worden naar de regio te verhuizen. De maatschappelijke kosten die door dergelijke concentraties veroorzaakt worden en door de belastingbetaler moeten worden opgebracht zijn vele malen hoger dan de efficiencywinst bij de betreffende bedrijven.

De SP constateert ook dat de "operatie Rabobank" feitelijk op gespannen voet staat met het economisch beleid van selectieve groei, dat zowel de provincie als de gemeente voorstaan. Utrecht is de afgelopen tien jaar al overstroomd met bedrijven in de commerciële dienstverlening. In de vastgoedwereld worden deze aangeduid als "footloose", omdat ze afhankelijk van het economisch getij net zo gemakkelijk weer vertrekken als ze zich vestigen. Aan de andere kant is de industriële werkgelegenheid in hoog tempo afgekalfd.

Tenslotte wil de SP-fractie opheldering over het feit dat de gemeenteraad pas zeer laat is geïnformeerd over de onderhandelingen met de Rabobank, terwijl het college blijkens verstrekte vertrouwelijke informatie al geruime tijd in onderhandeling was. Dat is te meer opmerkelijk, omdat voor de lopende collegeperiode een maximum van 150.000 m2 nieuwe kantoren in het stationsgebied is afgesproken. Het collegevoorstel om de 40.000 m2 kantoor voor de Rabobank niet mee te tellen voor dit plafond is een zuiver staaltje verkiezingsbedrog, aldus de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier