h

SP wil vergelijkend onderzoek armoedebeleid Utrechtse gemeenten

10 december 2001

SP wil vergelijkend onderzoek armoedebeleid Utrechtse gemeenten

De provincie Utrecht moet het initiatief nemen voor een vergelijkend onderzoek naar het armoedebeleid van de Utrechse gemeenten. Dat voorstel zal de Socialistische Partij vanmiddag doen tijdens de behandeling van het beleidskader Maatschappelijke participatie en zorg in Provinciale Staten.

De SP constateert dat er enorme verschillen bestaan tussen gemeenten voor wat betreft hun armoedebeleid, bijvoorbeeld op het gebied van kwijtscheldingsbeleid, bijzondere bijstand, woonlastenfonds en kortingspassen. De optelsom van deze regelingen kan voor huishoudens op bijstandsniveau op jaarbasis meer dan 2000 gulden verschil uitmaken. Met name in een aantal kleinere gemeenten stelt het armoedebeleid weinig voor.

In combinatie met het geringe aanbod van betaalbare huurwoningen in deze gemeenten dwingt dit mensen met lage inkomens feitelijk om te verhuizen, meestal naar grotere gemeenten. Hierdoor wordt de geografische tweedeling tussen arm en rijk versterkt.

De SP stelt voor om het vergelijkend onderzoek te doen op basis van een methode die door het NIBUD is ontwikkeld: de minima effect rapportage (MER). Een flink aantal Nederlandse gemeenten heeft op basis van vrijwilligheid al een MER laten maken. Volgens de SP hebben juist de zwakke broeders onder de gemeenten de neiging om dit niet te doen. De provincie zou daarom het inititief moeten nemen voor het onderzoek, als eerste stap naar een gelijkwaardiger minimabeleid in midden-Nederland.

Paulus Jansen

Reactie toevoegen

U bent hier