h

Chronologisch jaaroverzicht berichtgeving omtrent FC Utrecht

7 mei 2003

Chronologisch jaaroverzicht berichtgeving omtrent FC Utrecht

 

NIEUWSBERICHT SP Utrecht

Chronologisch jaaroverzicht berichtgeving omtrent FC Utrecht

UN, 26 sep 2002. Bloemink weg bij FC Utrecht

Gerrit Bloemink stapt per 1 oktober op als voorzitter van FC Utrecht. Hij kan het voorzitterschap van de voetbalclub niet langer combineren met zijn werkzaamheden als registeraccountant. Bloemink wordt tijdelijk opgevolgd door Erik Jan Visser, voorzitter van de raad van commissarissen van FC Utrecht.

AD, 13 dec 2002.
"FC Utrecht moét uitverkoop houden" De club heeft een gat van 4,5 miljoen in de begroting.

AD, 8 jan 2003.
"FC Utrecht houdt geen uitverkoop" De financiele problemen stapelen zich op maar het bestuur is op voorhand nog niet van plan om uitverkoop te gaan houden./

Persbericht, 6 feb 2003.
Oplossing voor de financiering op korte termijn. FC Utrecht heeft onder voorwaarde formeel de eerste fase van de financiële problematiek afgerond. De club kan hierdoor in ieder geval tot en met april 2003 aan de verplichtingen voldoen. Huisbankier Rabobank en hoofdsponsor AMEV verschaffen een kortlopend krediet, onder de voorwaarde dat alle crediteuren bereid zijn in ieder geval tot 1 mei hun vorderingen van voor 1 januari 2003 te bevriezen.

UN, 7 feb 2003.
"Alleen verkoop Galgenwaard kan FC Utrecht redden; gemeente moet stadion kopen" FC Utrecht heeft op 30 juni a.s. een negatief vermogen van €14 mio. Balans per 31-12-2002 sloot op €11 mio negatief. Daar komt nog €6-8 mio bij voor extra kosten i.v.m. afbouw stadion ten gevolge van hogere ontwikkelkosten mede als gevolg van aanvullende wensen.
Onlangs kocht de gemeente Nijmegen voor €12 mio het stadion van NEC, en de gemeente Breda voor €15,7 mio het stadion van NAC.

UN, 8 feb 2003.
Red.commentaar: "Het betaalde voetbal heeft zich de afgelopen jaren rijk gerekend met televisierechten en transferopbrengsten. Nu die bronnen van inkomsten minder rijkelijk vloeien is het niet de juiste weg om de blik weer op de overheid te richten. Als het betaalde voetbal werkelijk de professionele bedrijfstak is die het zegt te zijn, dan is het nu de hoogste tijd om kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht te brengen. Het stadion verkopen kan dan een creatieve oplossing zijn. Maar dan wel aan een bedrijf dat er iets mee kan beginnen. In plaats van naar de gemeente te hollen zou FC Utrecht beter kunnen zoeken naar ondernemers die iets hebben met ruimte voor evenementen."

UN, 10 feb 2003.
"FC Utrecht stopt met sportschool" Het contract met LOOT school Leidsche Rijn College wordt niet verlengd. Het gaat om een bedrag van €35.000/jaar.
Een deel van de schuld is ontstaan door naheffingen en boetes van de belastingdienst. FC Utrecht sloot contracten af met spelers als Dijkhuizen, Oliseh en Dombi die belastingtechnisch niet door de beugel konden.

UN, 11 feb 2003.
"FC Utrecht talent kiest andere school" Op dit moment zitten 42 jongens van de jeugdselectie verplicht op het Leidsche Rijn college. Deze verplichting vervalt met ingang van komend studiejaar.

UN, 11 feb 2003.
"'Creativiteit' bij transfers kost FC Utrecht geld." FC Utrecht stortte in het voorjaar van 1999 een half miljoen gulden op rekening van de zaakwaarnemer van Bike Oliseh, voor bewezen diensten. Deze zaakwaarnemer was de broer van Oliseh. De belastingdienst vond het bedrag buitensporig hoog, waarna de helft als verkapt loon werd aangemerkt. Bij de transfers van Stijn Vreven (1999) en Tibor Dombi (2000) kwam de Belastingdienst uit zichzelf achter creatieve constructies. Dombi verdiende veel minder dan FC Utrecht voorspiegelde, en ook minder dan het drempelbedrag. Hierop is zijn tewerkstellingsvergunning ingetrokken. Zijn contract werd per 1jul2002 ontbonden en Dombi kreeg een afkoopsom mee.

UN, 12 feb 2003.
"Van Breukelen liep in mijnenveld; 'bestuurders aansprakelijk stellen'"

Er is volgens Van Breukelen maar één manier om in de toekomst onverantwoorde risico's te voorkomen. 'Commissarissen en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen. Dat zou dan voor de hele bedrijfstak moeten gelden.' Zelf was van Breukelen ook niet brandschoon, zo geeft hij toe. Samen met Kabalt bedacht hij het een-tweetje bij de transfer van stijn Vreven. 'Het is natuurlijk niet eerlijk dat de gemeente moet opdraaien voor een voetbalclub die zich zwaar heeft misrekend. Maar als Groningen, Nijmegen en Breda het kennelijk wel belangrijk genoeg vinden, kan Utrecht niet achterblijven.' Overigens vraagt Van Breukelen zich af of de verbouwing van het stadion wel moet worden voltooid.

UN, 14 feb 2003.
"Als Kroon hakt vallen er spaanders" Kroon, voormalig Renault dealer en tegenwoordig actief in onroerend goed, was vanaf 1 juli 1995 een half jaar lang bestuurslid commerciële zaken bij FC Utrecht. Daarvoor leidde hij als grootste subsponsor een opstand tegen het bestuur. Hij gooide het bureau Inter Football eruit en haalde binnen een maand zeven ton aan sponsorgelden binnen. Vervolgens wipte hij algemeen directeur Daan Zonderland, die in zijn ogen niet voldeed. Vervolgens wilde hij jeugdtrainer Henk Vonk kwijt, maar dat is hem niet gelukt. Zijn grootste tegenstander was Arno van der Heuvel.

UN, 14 feb 2003.
"Kroon ziet kopen stadion gewoon als belegging." Kroon wil , €20 mio investeren in het stadion, mits er een huuropbrengst is van €2 mio/jaar, gegarandeerd door de gemeente. Hij vindt dat het bestuur moet opstappen. "Ik vind ook dat ze zelf aansprakelijk zijn. Bij het schandaal rond Enron draaiden de verantwoordelijken de bak in. Hier gaat het eigenlijk om hetzelfde. Ik heb ook tegen Visser gezegd: hier kom jij niet mee weg."
Kroon vind ook het rendement van de jeugdopleiding onder de maat. Alle talenten van de laatste jaren zijn gescout door Nol de Ruiter. Die verdiende maar f75.000/jaar. Het huidige management verdient het tienvoudige.

UN, 14 feb 2003.
"Koper" (redactioneel commentaar Pim van Esschoten) "Overheidssteun voor profvoetbal is principieel onjuist. Niet voor niets heeft de EU die steun aan banden gelegd. Maar ook zonder die regels zou de gemeente het verzoek eigenlijk moeten afwijzen. Natuurlijk moet het de lokale overheid wat waard zijn om een eredivisionist in huis te hebben. (..) Daarom heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan de verbouw van stadion Galgenwaard. Een bijdrage die fors mag worden genoemd. (…) En bovendien moest het stadion eigendom van FC Utrecht worden. De gemeente deed graag mee aan die ontvlechting en verkocht het stadion voor het symbolische bedrag van één gulden. Bovendien stak ze €7,3 mio in de nieuwbouw en ziet ze tot 2035 af van de inning van erfpacht. Ook de provincie doneert €2,7 mio in het bouwproject. Iets meer dan twee jaar na de eerste bouwhandeling staat de club alweer op de stoep van het stadhuis. Met een absurd hoge schuldenlast."

UN, 17 feb 2003.
FC Utrecht wacht even af. Nedstede groep BV (directeur Michael van der Kuit) heeft zich zaterdag bij voorzitter Visser gemeld als kandidaat-koper voor stadion Galgenwaard. Volgens Visser moet het bedrijf plaatsnemen in de wachtkamer, want we zijn nu in gesprek met de gemeente. Investeerders willen een rendement van 10%, dat is volgens Visser in de huidige tijd veel te veel.

UN, 17 feb 2003.
"Geen blanco cheque voor FC" "De gemeente moet serieus overwegen wat ze kan bijdragen om FC Utrecht te redden, vindt Broos Schnetz, zakenman en voorman van Leefbaar Utrecht, maar je kan het in deze tijd niet verkopen om €14 mio aan de club te geven, terwijl er voor veel nuttige zaken geen geld is. Een paar miljoen steun is echt het maximale."
Schnetz wil dat ook anderen bijdragen: AMEV, Rabobank, de bussiness associates en de provincie. Verder moet er bezuinigd worden op de spelerssalarissen, de omvang van het personeelsbestand en de tientallen leaseauto's. Persoonlijk zou de zakenman Schnetz best bereid zijn om een steentje bij te dragen. "Maar dan zeker niet alleen. Een blanco cheque is niet genoeg."

UN, 18 feb 2003.
"Kroon: 'Huur stadion voor FC Utrecht niet boven miljoen" Volgens Kroon moet de club hoogstens 7% van de begroting spenderen aan het stadion, dan kun je met de rest van het geld leuk voetballen. En dan moet er nog flink gesneden worden in de overheadkosten en management. Kroon denkt dat het gat van een miljoen met de kostprijshuur gedekt kan worden door de commerciële ruimten in en rond het stadion beter te benutten. Kroon pleit voor Theo Aalbers in het bestuur als saneerder, die doet het uit clubliefde gratis.

21 feb 2003.
"Samen de schouders eronder voor de FC Utrecht", ingezonden brief Arno vd Heuvel. "Hoewel ik met hem (Kroon, PJ) eens ben dat alle verantwoordelijken in deze zak (Visser, v.d. kant, Ruppert) onmiddellijk moeten aftreden en ook dat de AMEV mede verantwoordelijk is voor dit echec. (...) mijn vrouw opperde van de week: zullen wij het stadion kopen voor 20 miljoen Euro. Dan is de FC Utrecht uit haar probleem. Ik zei: dat wil ik wel doen, maar dan moet ik per jaar twee miljoen huur hebben en tenminste 10 jaar gegarandeerd door de gemeente Utrecht. Mijn vrouw zei: dat kan toch niet. Een dergelijke huursom kan de FC nooit opbrengen, dan zijn ze volgend jaar weer in de problemen. Ze heeft natuurlijk gelijk."

UN, 26 feb 2003.
"FC Utrecht wil uitstel licensie aanvraag" Eind maart moeten de stukken bij de voetbalbond ingeleverd zijn. Dat redden we zeker niet, aldus Martin Sturkenboom. Een stuurgroep van de gemeente, bestaande uit de wethouders Spekman en Verhulst en oud-directeur Kalt van het Grondbedrijf, komt medio april met een voorstel aan B&W. De Bussiness Associates denken erover om de financiering van de voetbal academie over te nemen van de club. Dat kost €60.000/jaar.

UN, 26 feb 2003.
"FC Utrecht loopt geld voor Kuijt mis." Utrecht laat Kuijt voor een miljoen Euro vertrekken, omdat de club het hand- en tekengeld, dat hij nog tegoed had, niet kan betalen. In zijn contract was nog een gelimiteerde transfersom van €3 mio opgenomen.

UN, 26 feb 2003.
"Stadspeiling over steun aan FC Utrecht" D66 wil tegelijk met de statenverkiezingen een stadspeiling organiseren over de vraag of de gemeente Utrecht geld moet steken in de koop van de Galgenwaard.

UN, 6 mrt 2003.
"Bestuurslid: zonder huurverlaging geen Vitesse". Het is afgelopen met betaald voetbal in Arnhem als de provincie niet instemt met een forse huurverlaging voor Vitesse. Dat zegt Herman Veenendaal, bestuurslid en een van de drie grote geldschieters van de noodlijdende club, in het makelaarsvakblad Engelsing Bedrijvig. Veenendaal verwijt de provinciebestuurders afspraken over de huurverlaging niet na te komen.

persbericht, 3 apr 2003.
Mooie opbrengst Alive and Kickin' De benefietwedstrijd van 30 maart heeft 60.000 Euro opgebracht. Er waren 8200 toeschouwers.

Voetbal International, website, 14 apr 2003.
Graafschap dreigt KNVB met rechter. Nu degradatie dreigt voor De Graafschap, is voorzitter Derk Haank niet van plan lijdzaam toe te zien. 'Het is mogelijk dat wij de KNVB aanklagen vanwege een oneerlijk competitieverloop', zegt de preses in Dagblad de Gelderlander. Na de 3-0 nederlaag die De Superboeren zaterdag leden bij FC Twente lijkt het voor de ploeg van coach Peter Bosz een hels karwei om nog te ontsnappen aan de nacompetitie. De Doetinchemmers mogen alleen nog hopen dat ze Excelsior passeren, om zo de laatste plaats én directe degradatie te ontlopen. Voorzitter Haank hekelt echter de toestand in de Holland Casino Eredivisie, waarin een flink aantal clubs kampt met enorme schulden, maar wel veilig is van degradatie. Zo werd de Stichting FC Twente'65 vorige week failliet verklaard, terwijl KNVB-voorzitter Henk Kesler onlangs nog in verschillende media verklaarde dat FC Utrecht heeft gerommeld met de cijfers die behoren bij de licentie-aanvraag voor dit seizoen. En naast FC Twente en FC Utrecht kampt nog een flink aantal clubs met grote schulden.
Competitievervalsing, oordeelt Haank, die bij De Graafschap wel een sluitende begroting heeft. 'Het zou reëel zijn dat de KNVB een aantal clubs een licentie weigert. Maar dat kan heel lang duren. In dat geval bestaat de kans dat we vragen om de eredivisie volgend seizoen uit negentien clubs te laten bestaan.'

persbericht, 16 apr 2003.
Akkoord over voorwaarden vertrek Vreven. Ook Vreven had nog tekengeld tegoed. Hij heeft nog een doorlopend contract tot medio 2005, maar om financiële redenen zal FC Utrecht meewerken aan een mooie transfer. Als er op 1 juni a.s. geen gegadigde is wordt Vreven aan zijn contract gehouden.

UN, 18 apr 2003
FC Utrecht verlaagt prijs seizoenkaarten fors , Door Martin Donker

FC Utrecht heeft de tarieven voor nieuwe seizoenkaarten fors verlaagd, van vijftien tot wel twintig procent. De club ziet liever een vol stadion tegen lage prijzen dan een halfvol stadion tegen hoge prijzen. Daarmee komt FC Utrecht tegemoet aan de kritiek van de cliëntèle. Die vindt de tweewekelijkse gang naar het stadion veel te duur. FC Utrecht dacht in vergelijking met andere clubs in het betaalde voetbal zo gek hoog niet te zitten, maar afgelopen zomer kreeg het zijn trekken thuis. Na de voltooiing van de Zuidtribune - en de capaciteittoename tot 19.000 totaal - besloten liefst 1800 seizoenkaarthouders hun abonnement niet te verlengen. Uit een belronde onder de afhakers bleek dat driekwart van hen de prijs domweg te hoog vond. FC Utrecht verkocht uiteindelijk aan 12.900 mensen een seizoenkaart, een enigszins tegenvallend resultaat.

UN, 21 apr 2003
Nauwe financiële banden bij clubs Alle clubs uit het Nederlandse betaalde voetbal hebben nauwe financiële banden met hun gemeenten. In de afgelopen tien jaar sprongen de gemeenten 178 keer bij om de clubs en stadions van de ondergang te redden. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG. De bedragen liepen uiteen van enkele duizenden tot tientallen miljoenen euro's. Vorige week lekte al uit dat het totale bedrag aan steun sinds 1993 meer dan 300 miljoen euro bedraagt.Ongeveer 80 procent van dit bedrag (240 miljoen euro) heeft betrekking op de financiële relaties tussen gemeenten en hun stadions. 20 procent (60 miljoen euro) betreft de relatie tussen gemeenten en hun betaald voetbalorganisaties. KPMG voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

UN, 22 apr 2003.
Stad bereid FC Utrecht te redden. Burgemeester en wethouders van Utrecht willen het met schulden overladen FC Utrecht redden. Ze bespreken vandaag het reddingsplan. Details willen de bestuurders niet bekend maken. Wel wil het college laten weten dat er te kiezen valt uit meerdere varianten. In die varianten zou stadion Galgenwaard worden verkocht aan of de gemeente Utrecht, of aan een consortium van gemeente en bedrijfsleven (hiervoor heeft zich bouwbedrijf Midreth uit Mijdrecht gemeld) of aan vastgoedinvesteerders (Kroon uit Utrecht en de Nedstede Groep bv uit Amsterdam). De redding kan worden gefinancierd met een renteloze lening, een goedkope lening (overheden kunnen geld tegen lagere rentepercentages lenen dan commerciële bedrijven) of geld uit de verkoop van energiebedrijf REMU.

Naar berichtgeving omtrent FC Utrecht

Reactie toevoegen

U bent hier