h

Welzijn en Sport

19 december 2016

SP tevreden met socialer armoedebeleid en verbeterplan huishoudelijke zorg

Foto: Sander van Oorsponk

Deze maand heeft de Utrechtse gemeenteraad belangrijke besluiten genomen om de stad socialer te maken. Het nieuwe armoedebeleid werd vastgesteld evenals het verbeterplan voor de huishoudelijke zorg. SP-Raadslid Nicole van Gemert is tevreden met de resultaten en benieuwd naar de daadwerkelijke uitwerking ervan in 2017.  

Lees verder
9 oktober 2016

Vragen SP over zorgenkind Regiotaxi

Foto: Ad Meijer

De afgelopen week kwam de nieuwe vervoerder DVG, die de Regiotaxi uitvoert, zwaar onder vuur te liggen. 99 klachten in de eerste vier dagen, als gevolg van ‘een foute inschatting van het aantal ritten’. Goedkoop is duurkoop, denkt de SP. De Statenfractie heeft inmiddels vragen ingediend, maar ook de gemeente Utrecht staat aan de lat.

Lees verder
4 juli 2016

Nieuwe hulpdienst op dreef

De hulpdienst van de SP-afdeling Utrecht is sinds begin 2016 uitgebreid en vernieuwd en bestaat uit 5 enthousiaste vrijwilligers onder coördinatie van Bob Ruers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beantwoorden voor de talrijke hulpvragen, die met regelmaat bij de hulpdienst binnenkomen. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. We vragen ernaar bij coördinator Bob Ruers.

Lees verder
2 juni 2016

Succes, Paulus!

Foto: Movares

Update: En fantastisch gedaan!
Onze felicitaties aan het hele Utrechtse team met deze topprestatie!  

Lees verder
9 oktober 2015

SP blij met oplossing voor dansschool Get Motivated

Foto: SP

Een paar maanden lang verkeerde dansschool Get Motivated in De Meern in grote onzekerheid over haar voortbestaan. Vanwege de aanwezigheid van een LPG-vulpunt in de buurt van de school mochten er niet meer dan vijf mensen tegelijk in het pand aanwezig zijn. Gisteren kwam het mooie bericht dat er een oplossing is gevonden. De school kan voorlopig gebruik maken van een leegstaand pand in de buurt. Een geweldig resultaat, mede dankzij de enorme inzet van een hele kluit vrijwilligers van de school en de handtekeningen van honderden sympathisanten.

Lees verder
1 juli 2015

SP pleit voor gratis aanvullende zorgverzekering in Utrecht

Gisteren werd tijdens de voorjaarsnota het te vernieuwen Utrechtse armoede beleid besproken. De SP pleitte hierbij voor een gratis aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen. De betrokken wethouder heeft aangegeven dit voorstel mee te willen nemen in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Lees verder
19 juni 2015

Overgewicht kinderen bij kern aanpakken

De gemeente Utrecht investeert al acht jaar lang in de zogenaamde Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG-) aanpak. Deze aanpak probeert te stimuleren dat kinderen gezonder eten en drinken, door bijvoorbeeld fruit mee naar school te nemen en water te drinken. Echter blijkt dat het overgewicht bij kinderen in de (zwakke) wijken waar de JOGG aanpak is ingezet, niet is gedaald. In 2015 geeft de gemeente hier weer 100.000 euro aan uit, terwijl de aanpakt niet lijkt te werken. De SP vindt dat het probleem écht aangepakt moet worden.

Lees verder
4 juni 2015

Laat de aanvullende zorg niet vallen

Als het aan het Rijk ligt, wordt de aanvullende zorg door de gemeenten steeds verder uitgekleed. Hoewel de SP de mening deelt dat versnippering tegengaan moet worden, maakt de partij zich zorgen over het hoge tempo waarop er geld wordt weggesluisd uit de aanvullende zorg. Wat de SP betreft moet kwaliteit leidend zijn bij de inkoop van zorg, en niet de financiële kaders.

Lees verder
30 april 2015

Utrecht voert bed-bad-broodregeling Rijk niet uit

Gisteren werd bekend dat de gemeente Utrecht niet van plan is zich te houden aan de sobere bed-bad-broodregeling van regeringscoalitie VVD en PvdA. Dit betekent dat dat de vreemdelingen in Utrecht kunnen blijven rekenen op noodopvang en begeleiding. Ook andere grote gemeenten zoals Rotterdam hebben te kennen gegeven niets te voelen voor het beëindigen van de huidige opvang.

Lees verder

Geen vermindering huishoudelijke hulp zonder gesprek

Volgend jaar wordt de huishoudelijke hulp bij veel ouderen en gehandicapten in Utrecht terug gebracht tot anderhalf uur. Echter voordat hiertoe wordt overgegaan, moet de gemeente wel eerst een gesprek voeren met de zorgvrager om na te gaan of dit wel echt mogelijk is.

Dat heeft de Utrechtse gemeenteraad vorige week beslist nadat de SP hierover een motie had ingediend. Ook droeg de motie de gemeente op om eventueel bij te plussen als iemand toch meer dan anderhalf uur huishoudelijke verzorging nodig heeft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier