h

SP tevreden met socialer armoedebeleid en verbeterplan huishoudelijke zorg

19 december 2016

SP tevreden met socialer armoedebeleid en verbeterplan huishoudelijke zorg

Foto: Sander van Oorsponk

Deze maand heeft de Utrechtse gemeenteraad belangrijke besluiten genomen om de stad socialer te maken. Het nieuwe armoedebeleid werd vastgesteld evenals het verbeterplan voor de huishoudelijke zorg. SP-Raadslid Nicole van Gemert is tevreden met de resultaten en benieuwd naar de daadwerkelijke uitwerking ervan in 2017.  

Het bestuur van Utrecht heeft zich bij haar aantreden twee jaar geleden doel gesteld het armoedebeleid eenvoudiger en eerlijker te maken. Dat is na een jaar plannen maken en inspraaksessies gelukt. De individuele inkomenstoeslag blijft bestaan voor mensen die lang in de armoede zitten en de bedragen zijn aangepast op hun situatie. Utrecht heeft besloten voortaan ieder jaar het armoedebeleid te evalueren. Kloppen de bedragen en toeslagen nog? Zakken er geen mensen door het ijs? Bereiken we de juiste groepen mensen? Door ieder jaar de situatie opnieuw te beoordelen maken we van Utrecht echt een sociale stad.

Centraal in het nieuwe beleid staat de preventieve aanpak. Het doel is mensen niet in de schulden te laten belanden, en als ze daar toch inzitten ze er zo snel mogelijk weer uit te krijgen. Ook komt er speciale aandacht voor mensen die al lang moeten leven van het sociaal minimum. In een persoonlijk gesprek gaat bekeken worden hoe deze mensen hun (financiële) situatie zelf kunnen verbeteren.

Van Gemert: “Vorig jaar nog besloot het College om de zogenaamde langdurigheidtoeslag af te schaffen. Dat was voor ons onacceptabel zonder degelijk onderzoek naar de gevolgen daarvan. Nu heeft de wethouder dat ook geconcludeerd en blijft de toeslag intact. Een mooi resultaat dat leidt tot een armoedebeleid dat echt sociaal is en dat de SP van harte kan steunen.“

Een mooi tweede resultaat betreft de huishoudelijke hulp. Het vorige College besloot onder leiding van de PvdA om de huishoudelijke hulp te vervangen door een collectieve schoonmaakdienst. De SP was hier woest over: huishoudelijke hulpen zijn zoveel meer dan schoonmakers! De SP opende een meldpunt, hielp cliënten bezwaar in te dienen en vroeg aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Vele moties werden ingediend om de huishoudelijke hulp te verbeteren.

De laatste motie die de SP indiende was om snel met een verbeterplan te komen dat écht maatwerk levert aan mensen die zorg nodig hebben. Dus niet enkel anderhalf uur schoonmaakwerk, maar ruimte voor een persoonlijk gesprek waarin de grootte van het huis en de persoonlijke levenssituatie van de cliënt het aantal uren hulp bepaalt. Ook moet er ruimte zijn voor het signaleren van problemen.

De wethouder presenteerde deze maand een verbeterplan dat tegemoet komt aan alle eisen van de SP en meerdere andere fracties in de gemeenteraad. Ook komt er meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de thuiszorgmedewerkers.

Reactie toevoegen

U bent hier