h

Paulus, bedankt!

12 juni 2018

Paulus, bedankt!

Afgelopen week hebben wij onze eigen wethouder Paulus Jansen uitgezwaaid. Wij allemaal, Paulus incluis, hadden er graag nog vier jaar aan vastgeplakt, maar het zat er na de verkiezingsuitslag van maart helaas niet in. We zijn ongelofelijk trots op Paulus en op alles wat hij in de periode 2014-2018 voor elkaar gekregen heeft. Wat te denken van het aantal sociale huurwoningen dat erbij is gekomen, de pilot huurverlaging voor arme huishoudens, toename studentenhuisvesting, aanpak huisjesmelkerij, actieplan middenhuur, verbetering dierenwelzijn, sport en nog eens sport. En nog veel meer. Utrecht is er de afgelopen vier jaar een stuk socialer op geworden.

Het was een feest om met je samen te mogen werken. We gaan je dan ook ongelofelijk missen. Gelukkig ben je niet verloren voor de afdeling en voor wijze adviezen kunnen we altijd bij je terecht. Veel succes met je nieuwe uitdaging bij de Woonbond!

Paulus, onze kanjer, bedankt!

Voor wie het allemaal niet meer weet: hieronder een  – onvolledige - lijst met wapenfeiten van Paulus. (Aanvullen mag) 

 • Een stijging van het aantal sociale huurwoningen: netto 1.800 erbij in 2019. De trend van daling in de prioden vóór 2014 is hiermee doorbroken.
 • Afspraken voor minimumpercentages sociale huur in nieuwbouwgebieden
 • Volwaardige zeggenschap voor huurders bij prestatieonderhandelingen met de corporaties plus  financiele ondersteuning voor opbouwen organisatie en kennis
 • Voorrang voor ouderen en mensen met een handicap bij toewijzing gelijkvloerse sociale huur
 • Pilot huurverlaging voor lage inkomens met te hoge huren
 • Teveel betalende tijdelijke huurders Oudegeinlaan kregen huurverlaging
 • Afspraken verduurzaming: corporaties halen gemiddeld energielabel B in 2020, Mitros in 2024 
 • Een stijging van het aantal gebouwde middeldure huurwoningen: van 500 in 2014 naar 2.000 in 2017. Doorstromers uit de sociale huur krijgen voorrang.
 • De huurprijzen en huurstijgingen van deze woningen aan banden gelegd.
 • Utrecht is koploper als het gaat om transformaties van kantoren, scholen en zorggebouwen naar wooneenheden. In 2016 al plus 1.000. En dit aantal groeit nog steeds 
 • Uitbreiding studentenhuisvesting: de komende vier jaar 4.000 nieuwe wooneenheden erbij
 • Keiharde aanpak huisjesmelkers met grote rol voor het Huurteam. Met succes: bijna alle ca 450 zaken jaarlijks zijn gewonnen 
 • Binnenstedelijk Woningbouwprogramma fors uitgebreid: locaties die jarenlang bleven liggen zijn nu vastgesteld. Met concrete afspraken over duurzaam bouwen, duurzaam vervoer  en groen
 • Verduurzaming gemeentelijke panden o.a. door aanbrengen zonnepanelen
 • Als eerste gemeente in Nederland: stevig plan van aanpak verwijdering asbestdaken
 • Mensen met een handicap moeten toegang hebben tot alle gemeentelijke gebouwen. Dit is vastgelegd in de Utrechtse Standaard voor Toegankelijkheid.
 • Opzetten van projecten ter promotie van toegankelijke sport voor iedereen
 • Eerlijke tarieven voor verenigingssporten, binnen en buiten 
 • Investeringen in vernieuwing en verduurzaming sportaccomodaties
 • Alle dierenwelzijnsactiviteiten ondergebracht bij één organisatie, de Dierenbescherming
 • Pilot diervriendelijk bouwen
 • Verbetering registratie dierenmishandeling, samen met andere wethouders Dierenwelzijn

Paulus, nogmaals, bedankt!

Reactie toevoegen

U bent hier