h

Amendement Buurthuizen open!

13 november 2003

Amendement Buurthuizen open!

 

PERSBERICHT Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Amendement Buurthuizen open!

SP Utrecht reportersteam

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2003, ter bespreking van de programmabegroting 2004, overwegende, dat:

  • het college het voornemen heeft om € 510.000 te bezuinigen op "onrendabele accommodaties" van wijkwelzijnsorganisaties in de bestaande stad;
  • deze bezuiniging leidt tot sluiting van accommodaties, zoals het voormalige badhuis aan het Van Noortplein, die een belangrijke waarde hebben voor de sociale infrastructuur van de stad en die vele vrijwilligersactiviteiten en verenigingen onderdak bieden;
  • het college de door de raad op 8 november 2001 aangenomen motie "tarieven wijkaccommodaties" nog steeds niet heeft uitgevoerd;

van mening, dat het beschikbaar stellen van betaalbare accommodaties voor vrijwilligersactiviteiten de goedkoopste manier is van het versterken van de sociale infrastructuur in de stad en bezuinigingen op deze post daarom ongewenst zijn, verhoogt het budget voor het programma Welzijn met € 510.000 en verlaagt het programma Apparaat met € 510.000, met als suggestie om deze verlaging te effectueren door een beperking van het extra budget voor functiewaardering, en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier