h

Melkerts kindje springlevend tijdens ID-manifestatie

21 november 2003

Melkerts kindje springlevend tijdens ID-manifestatie

Terwijl in het stadhuis de commissievergadering in volle gang was zette in een kleurrijke entourage tal van maatschappelijke organisaties donderdag hun eisen tot behoud van de ID-banen kracht bij. Het stadhuisplein stond vandaag geheel in het teken van wat velen omschreven als de laatste strohalm in het door de regering Balkenende en gemeenten ingezette beleid van "reïntegratie" van duizenden ID'ers.

Deze reïntegratie komt echter volgens de aanwezige I/D'ers neer op een enkeltje bijstand. ,,Wij hebben als ID'ers de voor ons meest geschikte banen gevonden, dit gaat de gemeente alleen maar meer geld aan uitkeringen kosten", aldus een vertegenwoordiger van Circus Jopie, terwijl binnen de directrice van dit circus de gemeenteraad voor de derde keer toesprak over de noodzaak van het behoud van de ID'ers waarvan Circus Jopie in de loop der jaren afhankelijk is geworden. Het besef dat er zoveel non-profit organisaties niet zonder hun ID'ers kunnen schijnt echter volgens de meeste deelnemers maar nauwelijks te zijn doorgedrongen tot het naastgelegen gemeentehuis. ,,Ik heb het idee dat de meeste commissieleden niet weten wat er speelt, en alleen maar kijken naar de cijfers'', aldus een toeschouwer van de commissievergadering.

Volgens de Fietsersbond, een van de sprekers op de manifestatie, ziet de SP  het belang van de ID-banen in, maar valt het de Fietsersbond vies tegen dat de PvdA 'Melkerts kindje' (de vroegere Melkert-banen) nu als een baksteen laat vallen. Het specialistische werk dat de ID'ers bij de Fietsersbond verrichten kan niet meer worden ingevuld door vrijwilligers. ,,Wij kunnen wel inpakken als de ingeslagen weg van het kortzichtig snijden in de ID-banen wordt voortgezet" galmde het door de luidspeakers over het plein.

Onder luid tromgeroffel van een 7-koppige sambaband genoten de bezoekers van de strijdlustige en creatieve sfeer welke hopelijk invloed zal hebben op de beslissing die, op z'n vroegst, op 4 december aanstaande zal worden genomen door de gemeenteraad. Beseft men in het stadhuis welke knoop zal worden doorgehakt?

Reactie toevoegen

U bent hier