h

Motie voor openhouden badhuis

7 november 2003

Motie voor openhouden badhuis

De SP zal bij de begrotingsbehandeling op 13 november een motie indienen om te voorkomen dat wijkwelzijnsorganisaties accommodaties sluiten tegen de wil van de overgrote meerderheid van de bewoners. Aanleiding is de gang van zaken rond het voormalige badhuis aan het Van Noortplein, waar welzijnsorganisatie Cumulus ondanks alle protesten doorgaat met het afstoten van deze buurtaccommodatie

Tijdens een bijeenkomst van Cumulus met de bewoners, waar ook SP-raadslid Mary Anthony aanwezig was, bleek Cumulus de activiteiten te willen verspreiden over een viertal andere accommodaties in de wijk.Momenteel maken vooral de senioren gebruik van het Badhuis. Verder is er nog een schaakclub gevestigd en ook het huisartsenlab gebruikt het pand om in de buurt te prikken.

De wijze waarop Cumulus de op vragen en kritiek van de gebruikers reageerde was ronduit schokkend: vragen werden nauwelijks behandeld, problemen ontkend, de reisafstand gebagatelliseerd, de kostenstijging voor de gebruikers genegeerd.

De SP is van mening dat de gemeente Utrecht, die vrijwel het gehele budget van de wijlzijnsorganisaties betaalt, harde eisen moet stellen aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van buurtaccommodaties voor initiatieven vanuit de buurt. Dergelijke initiatieven vormen de basis voor de sociale structuur en kosten in vergelijking met activiteiten die door beroepskrachten worden opgezet maar een grijpstuiver. Het lijkt er nu op dat de welzijnsorganisaties hun geld liever besteden aan het op peil houden van hun staf.

Bij de behandeling van de begroting van 2001 is door de gemeenteraad al een SP-motie aangenomen voor betaalbare tarieven in de wijken en meer zeggenschap van de gebruikers over de accommodaties. Deze is door het college nog steeds niet uitgevoerd. Om deze reden zal de SP bij de begroting een nieuwe, verder gaande motie indienen.

Mary Anthony

Reactie toevoegen

U bent hier