h

Utrecht verliest; manifestatie tegen de afschaffing van de I/D-banen

17 november 2003

Utrecht verliest; manifestatie tegen de afschaffing van de I/D-banen

Donderdag 20 november wordt van 15:00 tot 18:00 uur voor de hoofdingang van het Utrechtse stadhuis een manifestatie gehouden tegen de afschaffing van de I/D-banen, waarover die middag een commissievergadering wordt gehouden. Tientallen organisaties uit de non-profitsector zullen zorgen voor ophef en vertier met acts, muziek en informatie.

Als de I/D-banen in Utrecht worden afgeschaft, zal dit een enorme verschraling van het cultureel- maatschappelijke aanbod in Utrecht betekenen. Momenteel kent de stad een rijk aanbod van niet- commerciële activiteiten, variërend van kleinschalig theater en jeugdtheater (Circus Jopie); sociaal-culturele en politieke activiteiten (ACU), beeldende kunst (Kade Ateliers) en solidariteit met de Derde Wereld (Guatemala Komitee Nederland, Stichting Vrij Oost-Timor), tot aan het ontwikkelen van milieuvriendelijke economische alternatieven (Aktie Strohalm) en het ondersteunen van mensen zonder papieren, die anders geen kant op zouden kunnen (STIL).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele organisaties waarin I/D-ers een centrale rol spelen in het garanderen van de continuïteit en het begeleiden en coördineren van activiteiten en vrijwilligers. De huidige maatregelen zullen al op zeer korte termijn negatieve gevolgen hebben voor alle organisaties die I/D-ers in dienst hebben, met name voor de niet-commerciële organisaties. Per 1 januari 2004 zal de overheadsubsidie worden stopgezet, waaruit ARBO-kosten, scholing en dergelijke betaald worden. Ook zullen de loonkosten niet meer volledig betaald worden. Deze kosten zullen voortaan voor rekening van de organisaties zelf komen. Waar moet het geld voor deze onkosten vandaan komen?

In de praktijk betekent dit dat veel kleinschalige organisaties over een tijdje niet meer zullen bestaan of hun werkzaamheden en dienstverlening drastisch moeten inkrimpen. Het onzalige plan van de Gemeente Utrecht om de I/D-banen in de komende anderhalf jaar volledig af te schaffen zal helemaal de nekslag betekenen voor veel ideële organisaties.

Vanwege hun laagdrempelige, niet op winstbejag gerichte karakter kunnen kleinschalige organisaties de huidige I/D-banen niet omzetten in reguliere banen: daarvoor ontbreken simpelweg de middelen en dus zullen er gedwongen ontslagen moeten vallen. Afschaffing van de I/D-banen in een tijd van oplopende werkloosheid getuigt van kortzichtig beleid. Bovendien gaat het voorbij aan de maatschappelijke relevantie van het werk in de non-profitsector en het belang van veelzijdige, kleurrijke, levendige, leuke en sociaal betrokken activiteiten in de stad.

Het voorgenomen afschaffen van de I/D-banen levert niets op: integendeel, Utrecht verliest haar maatschappelijk-cultureel gezicht!

Stichting GIDS, die de manifestatie organiseert, nodigt iedereen uit om donderdagmiddag te komen kijken naar de acts, te luisteren naar de muziek, deel te nemen en een dringend beroep te doen op de Gemeente Utrecht: STOP DE AFBRAAK VAN UTRECHTSE NON-PROFIT ORGANISATIES!

Reactie toevoegen

U bent hier