h

Aanvullende vragen inzake subsidie Rechtswinkel

7 april 2004

Aanvullende vragen inzake subsidie Rechtswinkel

SP Utrecht reportersteam

Geacht College,

Wij ontvingen gisteren uw antwoorden op onze schriftelijke vragen d.d. 22 februari 2004, waarvoor dank. De inhoud van de beantwoording vinden wij echter zeer teleurstellend.

Het komt erop neer dat uw college niet bereid is om de Utrechtse Rechtswinkel, die voor 100% op vrijwilligers draait, met een bedrag van één euro per afgehandelde hulpvraag te subsidiëren. Daarmee wordt tevens het tweede deel van amendement S (begroting 2003) niet uitgevoerd. Het dictum van dit amendement luidde: "..., besluit 4000 euro vrij te maken voor een subsidie aan de rechtswinkel Utrecht over het jaar 2003, uit de begrotingspost sociale vernieuwing en voor de jaren daarna het college te verzoeken bij de behandeling van de voorjaarsnota 2003 met een voorstel voor een structurele dekking te komen."

De SP-fractie overweegt om bij het debat over de voorjaarsnota de gemeenteraad een voorstel te doen voor het structureel verstrekken van een bescheiden subsidie aan de rechtswinkel. Op dit moment hebben wij al enkele aanvullende vragen aan uw college:

  1. Hoeveel bedraagt de gemeentelijke subsidie per afgehandelde hulpvraag ten behoeve van de sociaal raadslieden bij de wijkwelzijnsorganisaties?
  2. ​Hoeveel bedraagt de overheidsbijdrage per afgehandelde hulpvraag voor de Bureau's voor Rechtshulp?
  3. De begroting van de Utrechtse Rechtswinkel gaat vrijwillig volledig op aan huisvestingskosten (huur van twee kamers, telefoonkosten). Is uw college bereid om te onderzoeken of er binnen het ruim bemeten gemeentelijk gebouwenbestand in de binnenstad nog twee kamers leeg staan die om niet aan de Rechtswinkel ter beschikking gesteld kunnen worden, als subsidie in natura?

Met vriendelijke groeten,

SP-fractie,

P.F.C. Jansen

Zie ook SV 2004-35 in PDF

Reactie toevoegen

U bent hier