h

Schriftelijke vragen inzake verkoop Terberg-Honders terrein

11 maart 2005

Schriftelijke vragen inzake verkoop Terberg-Honders terrein

 

Schriftelijke vragen inzake verkoop Terberg-Honders terrein

P.F.C. Jansen, SP fractie
H.J.Kampers, GroenLinks fractie

Blijkens een bericht in het Utrechts Nieuwsblad van 9 maart heeft de Jaarbeurs het Terberg-Honders terrein aan de Admiraal Helfrichlaan gekocht.
Tijdens de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 1 maart jl. is tijdens de rondvraag al geïnformeerd of dit gerucht juist was. Toen kon het College dit nog niet bevestigen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

 1. Circa driekwart van het Terbergterrein is uitgegeven in erfpacht. Betreft de transactie zowel het eigendomdeel als het erfpachtdeel van het terrein?
 2. Het terrein is een van de weinige verdienend vermogen locaties waarvoor breed draagvlak binnen de gemeenteraad bestaat. Heeft de gemeente Utrecht afgelopen jaar actief geprobeerd het eigendomdeel aan te kopen? Zo nee, is het eigendomdeel aan de gemeente aangeboden voordat het verkocht is aan de Jaarbeurs?
 3. In het verleden heeft de gemeenteraad uitgesproken dat het Jaarbeurscomplex
  niet mag uitgroeien ten westen van het Merwedekanaal. Aan die uitspraak
  wordt door deze aankoop nu voor de derde keer getornd. Heeft het College onderzocht wat de mogelijkheden waren om door middel van een voorbereidingsbesluit en het vestigen van een voorkeursrecht in het kader van de WVG ongewenste ontwikkelingen op het Terberg-terrein tegen te houden?
 4. Welk gebruik van het Terberg/Hondersterrein, alsmede de zich daarop bevindende gebouwen is toegestaan in het kader van het vigerend bestemmingsplan en op grond van de privaatrechtelijke voorwaarden in het
  erfpachtcontract?  

  Voldoet het beoogde gebruik naar uw mening aan deze kaders? Zo nee, wat gaat u daaraan doen?

Lees de antwoorden van het college

Reactie toevoegen

U bent hier