h

SP en Luis in de Pels dienen motie in voor eerlijke erfpachtvoorwaarden Jaarbeurs

6 februari 2006

SP en Luis in de Pels dienen motie in voor eerlijke erfpachtvoorwaarden Jaarbeurs

SP en Luis in de Pels: motie voor eerlijke erfpachtvoorwaarden Jaarbeurs
In de gemeenteraad van donderdag 9 februari dienen SP en Luis in de Pels gezamenlijk een motie in, met als doel te komen tot eerlijke erfpachtvoorwaarden voor de Jaarbeurs, in lijn met de financiële voorwaarden die bij erfpachtcontracten voor derden gehanteerd worden. Tevens wordt het college in deze motie verzocht om op korte termijn een financiële onderbouwing aan te leveren, waarin alle financiële effecten van de BOO Jaarbeurs op een rij gezet worden.

De motie is ingegeven door recent bekend gemaakte cijfers, waaruit blijkt dat de afkoopsom voor het omzetten van de erfpachtcontracten van de Jaarbeurs naar eeuwigdurende erfpacht neerkomt op ca. 50 euro per vierkante meter. Dit terwijl bijvoorbeeld een bewoner van een rijtjeswoning op 150 m2 gemeentegrond in de wijk Lunetten op dit moment ruim 2.000 euro per jaar aan erfpacht betaalt.

Tekst motie Eerlijke erfpachtvoorwaarden:
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2006,

Overwegende, dat:
- Burgemeester en Wethouders het voornemen hebben om een Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst af te sluiten met de BV Jaarbeurs;
- Als onderdeel van deze BOO Jaarbeurs tijdelijke erfpachtcontracten worden omgezet in eeuwigdurende contracten;
- voor eenvoudige rijtjeshuizen in de gemeente Utrecht bij de uitgifte in dan wel conversie naar eeuwigdurende erfpacht grondprijzen vele honderden euro’s per vierkante meter in rekening gebracht worden;
- de grondwaarde van het Jaarbeursterrein, gelegen op een steenworp afstand van het grootste station van Nederland, aanzienlijk hoger is dan die van eenvoudige rijtjeshuizen;
- de afkoopsom voor het omzetten van de erfpachtcontracten van de Jaarbeurs naar eeuwigdurende erfpacht neerkomt op ca. 50 euro per vierkante meter,

van mening, dat er geen reden is om de BV Jaarbeurs anders te behandelen dan de eigenaar bewoners van woningen in onze gemeente,

verzoekt het College om op korte termijn een financiële onderbouwing aan te leveren, waarin alle financiële effecten van de BOO Jaarbeurs op een rij gezet worden,

besluit om de BOO Jaarbeurs en deze financiële onderbouwing extern te laten toetsen met als doel het vaststellen van eerlijke erfpachtvoorwaarden voor het Jaarbeursterrein, in lijn met de financiële voorwaarden die bij erfpachtcontracten voor derden gehanteerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zie ook de SP-bijdrage hierover in het begrotingsdebat van november 2005.

Meer Informatie:
Paulus Jansen: 06-51844755
Kees van Oosten 06-51505755

U bent hier