h

SP heeft hart voor 'de zaak'

9 februari 2006

SP heeft hart voor 'de zaak'

De kleine ondernemerTweede-Kamerlid van de SP, Arda Gerkens, neemt het op voor de kleine ondernemers van Nederland. In het rapport 'hart voor de zaak' stelt ze onder andere dat ondernemers zich betaalbaar tegen arbeidsongeschiktheid moeten kunnen verzekeren, dat kleine bedrijven hun werknemers bij ziekte één in plaats van twee jaar moeten doorbetalen, en de komst van grote winkelcentra aan de rand van steden moet worden voorkomen. De SP is een échte ondernemerspartij, veel meer dan de VVD.

De Utrechtse SP-fractie pleit voor een sterkere positie van het midden- en kleinbedrijf, en ziet graag een groter deel van de bedrijvigheid naar de wijken verschuiven. Kleine ondernemingen leveren meer werkgelegenheid op en hebben een sterkere binding met de stad.

In Utrecht heeft de SP de komst van een megasupermarkt in Leidsche Rijn tegengehouden, omdat dat zou leiden tot een slag om de consument die ten koste gaat van de kleine winkels en winkelcentra in de omgeving. In het kader van de verkiezingen vertoont filmtheater 't Hoogt de Amerikaanse film 'The high price of low cost', met een inleiding van onze fractievoorzitter Paulus Jansen, op maandag 27 februari, 19 uur.

Dat ook ondernemers zich inderdaad herkennen in de SP als hun partij blijkt wel uit de volgende ondernemers op onze kandidatenlijst:

U bent hier