h

Nieuwe autowegaansluiting A12 bij Mereveldseweg onaanvaardbaar

6 november 2006

Nieuwe autowegaansluiting A12 bij Mereveldseweg onaanvaardbaar

De SP wil dat het Utrechtse gemeentebestuur bij het BRU verder onderzoek naar een nieuwe autowegaansluiting op de A12 bij de kruising met de spoorlijn Utrecht-Den Bosch blokkeert. De aansluiting zou de Mereveldseweg, een drukke fietsroute vanuit Houten naar de Uithof en de Utrechtse scholen, in één klap veranderen in een verkeersriool.

SP-fractievoorzitter Paulus Jansen erkent dat de ontsluiting van Houten op het autowegennet verbeterd moet worden: "Houten groeit zó hard dat dit onvermijdelijk is. Maar een aansluiting op de A12 zal nooit ten koste mogen gaan van de fietsers in het gebied. Dan jaag je nóg meer mensen de auto in."

Schriftelijke vragen SP

De SP-fractie kreeg deze week via derden de volgende studie onder ogen: 'A12 salto: Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER', Grontmij, 15 september 2006, in opdracht van Bestuur Regio Utrecht.

De studie heeft betrekking op de verbetering van de ontsluiting van de gemeente Houten op het autowegennet (A12, eventueel A27), welk project in ambtelijke kringen wordt aangeduid als A12-salto.
Uit de studie blijkt dat onder meer gekeken wordt naar een variant waarbij een nieuwe autowegaansluiting aangelegd wordt aan de oostzijde van de kruising tussen de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de A12, ter hoogte van de Mereveldseweg. Deze weg is een drukke fietsroute voor scholieren, werknemers op de Uithof/Rijnsweerd en recreanten.

De SP-fractie kan zich niet herinneren dat het College de gemeenteraad ooit geïnformeerd heeft over het in beschouwing nemen van deze variant. Als dat gebeurd was zouden wij ?en vermoedelijk ook andere fracties- aangegeven hebben dat een nieuwe autowegaansluiting op deze plaats onacceptabel is.

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen:

  1. Kent uw College deze studie van het BRU?
  2. Zo ja, heeft u vooraf inbreng geleverd bij het formuleren van de criteria voor het selecteren van de varianten? Als dat gebeurd is: waarom is deze variant dan tóch meegenomen?
  3. Deelt u onze mening dat een autowegaansluiting bij de Mereveldseweg absoluut onwenselijk is, alleen al uit het oogpunt van de negatieve gevolgen voor de fietsers op deze route?

U bent hier