h

Minimale leeftijd van twee jaar voor inschrijving op Utrechtse basisscholen

7 december 2006

Minimale leeftijd van twee jaar voor inschrijving op Utrechtse basisscholen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Om voor een plek op een Utrechtse basisschool naar keuze in aanmerking te komen moeten veel ouders hun kind tegenwoordig al vóór hun tweede jaar inschrijven. De PvdA, GrL, CDA en SP vinden dit geen goede zaak. Daarom pleiten wij voor inschrijving op alle basisscholen in Utrecht vanaf twee jaar. Utrecht beschikt in iedere wijk over een verscheidenheid aan goede scholen met verschillende onderwijskundige concepten en identiteiten, er valt dus wat te kiezen. Inschrijving vanaf twee jaar geeft alle ouders de kans om zich daadwerkelijk te kunnen oriënteren op een school die past bij hen en hun kind. En dat is wel zo eerlijk.

Vroege inschrijving en wachtlijsten brengen negatieve effecten met zich mee. Doordat het veelal de hoger opgeleide ouders zijn die zich bewust zijn van de noodzaak tot vroege inschrijving wordt ?sociale segregatie? in de hand gewerkt. Ook zijn er ouders die hun kinderen op meerdere scholen inschrijven om verzekerd te zijn van een goede plek, dit levert grote wachtlijstvervuiling op. Bovendien leidt de noodzaak tot vroege inschrijving tot inefficiënte voorlichting van de gemeente. Op het moment dat ouders geattendeerd worden dat het tijd is hun kind in te schrijven op een basisschool is dit eigenlijk al te laat.

In Amsterdam wordt op dit moment gewerkt aan een convenant tussen de gemeente en de schoolbesturen waarmee onder andere (stadsbreed) inschrijving vanaf twee jaar gerealiseerd gaat worden. In januari zal, naar verwachting, dit convenant ondertekend worden.

PvdA, GrL, CDA en SP hebben eerder vragen gesteld over inschrijving vanaf twee jaar. Het college heeft toen geantwoord bereid te zijn hierover per wijk afspraken te maken. Dit vinden wij niet wenselijk. Afspraken werken pas echt wanneer deze stadsbreed zijn. Anders zouden in bepaalde wijken de problemen (zoals eerder geschetst) gewoon blijven bestaan. Daarnaast bestaat het risico dat de scholen die kinderen inschrijven vanaf twee jaar de dupe worden van de scholen (in de nabije omgeving) waarmee die afspraak niet is gemaakt, en die dus nog steeds vanaf nul jaar in kunnen schrijven.

Wij willen dat ouders in de hele stad de kans krijgen zich goed te oriënteren op een goede (buurt)school voor hun kind.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.Deelt het college de mening van PvdA, GrL, SP en CDA dat door de vroege inschrijving van kinderen op de basisschool de bovengenoemde negatieve effecten in de hand gewerkt worden?

2.Is het college het met ons eens dat de afspraken over het moment van inschrijving voor de basisschool pas optimaal kunnen werken wanneer deze stadsbreed gemaakt worden?

3.Zo ja, is het college bereid zich (alsnog) in te zetten voor deze stadsbrede afspraken met de schoolbesturen?

U bent hier