h

Onderwijs

17 juni 2024

SP vraagt Provinciale Staten om steun voor de verkeerstuin

Foto: Gemeente Utrecht

In de Statenvergadering van 19 juni zal de SP een motie indienen om het voortbestaan van de Verkeerstuin in park Transwijk voor elkaar te krijgen. Het voorstel van de SP is een oproep aan het Provinciebestuur om samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties tot een oplossing te komen. Dat zou moeten lukken, want het gaat om slechts € 40.000 per jaar die vanuit die partijen bij elkaar gebracht moet worden, is de overtuiging van de SP.

Lees verder
16 april 2024

Behoud de verkeerstuin, teken de petitie!

Foto: Verkeerstuin

Het is niet voor het eerst, maar opnieuw wordt de educatieve verkeerstuin in Park Transwijk bedreigd in haar voortbestaan, omdat de gemeente Utrecht dreigt te stoppen met de subsidie. Wat in de Utrechtse begroting een afrondingsverschilletje is, is voor de Verkeerstuin bestaanszekerheid. Die sluiting mag niet doorgaan: teken daarom de petitie die de Verkeerstuin is gestart!

Lees verder
12 februari 2021

Nieuw aanmeldbeleid basisscholen gemiste kans

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een nieuw aanmeldbeleid voor basisscholen afgesproken. Dit is wat de SP betreft een gemiste kans omdat er niets wordt gedaan aan het feit dat er een steeds grotere kloof groeit tussen arme en rijke scholen.
 

Lees verder
18 december 2020

Elk kind moet goed onderwijs kunnen volgen, ook thuis!

Foto: Raadsleden voor Laptops voor kinderen in Utrecht / uit video

Niet alle kinderen die thuisonderwijs moeten volgen tijdens deze lockdown hebben de beschikking over een laptop. De Utrechtse raadsleden, waaronder SP-woordvoerder Onderwijs Ruurt Wiegant, roepen daarom op om je oude laptop te doneren aan Stichting Leergeld. Ook kun je geld doneren aan het Jeugd Educatie Fonds. 

Lees verder
27 januari 2017

Essentiële vragen Koranschool Al Fitrah onbeantwoord

Foto: Google Maps
De SP is ontevreden over het onlangs uitgebrachte rapport over de Koranschool in de Al Fitrahmoskee in Overvecht.
Zo'n 170 kinderen tussen de 5 en 14 jaar volgen op woensdagmiddag, zaterdag en zondag zo'n 12 tot 14 uur les op de koranschool van salafistische imam Suhayb Salam. Lessen in Arabisch, de Koran en "opvoedkundige" lessen. Naar aanleiding van onder andere "Leven als de profeet in Utrecht Overvecht" in NRC van 19 december 2015 had de gemeente Utrecht aan het Verwey-Jonkerinstutuut gevraagd de pedagogische effecten van de lessen aan deze Koranschool uit te voeren. De effecten op de basisscholen zijn echter niet onderzocht.Lees verder
6 oktober 2016

Wordt passend onderwijs wel toegepast?

Foto: SP

Afgelopen week stond er een artikel in de Volkskrant waarin Marc Dullaert, oud-Kinderombudsman, zijn zorgen uitsprak over de duizenden kinderen die onnodig thuis zitten omdat zij geen passende plek kunnen vinden op een school. Dat is zorgwekkend omdat scholen, na invoering van het passend onderwijs, wel verplicht zijn om aanpassingen te doen wat betreft begeleiding en/of toegankelijkheid zodat deze kinderen ook naar school kunnen.

Lees verder
17 november 2015

Leerlingenvervoer: Goed geregeld

Dit schooljaar is het leerlingenvervoer overgedragen aan Connexxion, nadat voorgaande vervoerder Klomp te vaak in opspraak was gekomen. Ook bij het destijds door de SP opgerichte meldpunt Leerlingenvervoer kwamen veel klachten binnen. Met de verandering van vervoerder lijkt het tij gekeerd, want de ervaringen en signalen die we nu binnen krijgen zijn over het algemeen positief.

Lees verder
27 oktober 2015

Voldoende sportruimten Via Nova College

Foto: SP

Half oktober stuurde het Via Nova College in Leidsche Rijn een brief naar de gemeenteraad met de vraag om nog eens te kijken naar het besluit om twee sportzalen te bouwen binnen hun nieuwe locatie. Volgens de school is twee sportzalen namelijk veel te weinig voor het aantal leerlingen. De SP vraagt zich net als de school af waarom deze keuze gemaakt is en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Lees verder
21 oktober 2015

Onderhuids in Utrecht

Foto: SP

Afgelopen maandag sloot Utrecht zich aan bij de landelijke campagne Onderhuids. In het drukbezochte Wijkcentrum Oase te Zuilen gingen de deelnemers op zoek naar hun eigen verborgen voorkeuren, vooroordelen en stereotyperingen, waarbij specifiek ingegaan werd op onderwijs en racisme. Deze bijeenkomst in Utrecht was de laatste van een hele reeks, als opmars naar de aanbieding van het Maatschappelijk Akkoord, welke 28 oktober a.s. aangeboden wordt aan minister Lodewijk Asscher. 

Lees verder
13 oktober 2015

Feest bij Entree-XL opleiding

Vorige week was het feest bij het ROC Midden Nederland: Maar liefst 43 studenten van de Entree-XL opleidingen mochten hun diploma in ontvangst nemen. Een deel van hen in ondertussen al gestart met een vervolgopleiding, terwijl een ander deel een vast contract heeft gekregen bij hun leerwerkbedrijf. De SP heeft zich het afgelopen jaar samen met onder andere docenten, leerlingen en ouders ingezet om deze bijzondere opleidingsvorm te behouden, en is dan ook extra trots dat deze studenten hun diploma gehaald hebben!

Lees verder

Pagina's

U bent hier