h

Onderwijs

29 september 2015

Ook basisonderwijs heeft extra ruimte nodig

Foto: SP

Afgelopen week uitte SP Utrecht al haar zorgen over de snelle groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, en het tekort aan passende onderwijshuisvesting dat er mee gepaard gaat. Dat het niet alleen over toekomstige leerlingen gaat werd deze week duidelijk nadat de gemeenteraad meerdere berichten ontving van bezorgde ouders. Wat blijkt, in verschillende wijken barsten ook basisscholen al uit hun voegen.

Lees verder
16 september 2015

SP wil meer geld voor nieuwe scholen

Foto: SP

Utrecht is op dit moment de snelst groeiende stad van Nederland, dat zie je ook terug in het aantal leerlingen dat in Utrecht naar school gaat. De grootste piek wordt verwacht vanaf 2019, en het lijkt erop dat de huidige scholen al deze leerlingen niet op kunnen vangen. Er is daardoor behoefte  om op korte termijn tenminste één nieuwe school voor het voortgezet onderwijs op te zetten, alleen is er vanuit de overheid nog onvoldoende steun. Terwijl daar juist de sleutel tot de oplossing ligt, aldus de SP.

Lees verder
16 juni 2015

Meer geld van universiteit naar Utrechtse studentensport

Foto: SP

De Utrechtse studentensport kampt met financiële problemen. De sportverenigingen krijgen te weinig geld, waardoor studenten het aankomende jaar flink meer moeten betalen om te kunnen sporten. En dat terwijl het bestuur van  de Universiteit Utrecht wel 2.5 ton per jaar declareert aan vervoer. SP en ROOD (SP-jongeren) pleiten ervoor dat de universiteit meer geld gaat steken in de studentensport in plaats van in dienstauto’s met chauffeurs.

Lees verder
4 juni 2015

Groepsvervoerder Klomp kan chauffeurs niet meer betalen

Chauffeurs die werken voor Klomp, de groepsvervoerder die momenteel nog een groot deel van het leerlingenvervoer in Utrecht verzorgt, hebben de afgelopen maand geen salaris gekregen. Het is al langer duidelijk dat Klomp met financiële problemen te kampen heeft. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen, die afgelopen februari een onderzoeksrapport naar het leerlingenvervoer in Utrecht heeft gepresenteerd, wil voorkomen dat de chauffeurs, leerlingen en ouders de dupe worden van het wanbeleid bij Klomp en stelt daarom vanavond tijdens de gemeenteraad mondelinge vragen aan de wethouder.

Lees verder
23 april 2015

Connexxion neemt leerlingenvervoer na zomer over

In september 2014 stelde de SP naar aanleiding van meerdere incidenten binnen het leerlingenvervoer in Utrecht schriftelijke vragen aan de wethouder. Tevens startte de SP samen met ouders een onderzoek, wat begin 2015 resulteerde in het rapport  ‘Leerlingenvervoer in beweging’ . Hierin zijn de klachten en verhalen van ouders gebundeld die de SP binnen heeft gekregen op haar meldpunt leerlingenvervoer. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente heeft besloten om het leerlingenvervoer niet langer bij taxibedrijf Klomp neer te leggen, maar de aanbesteding te gunnen aan Connexxion.

Lees verder
14 april 2015

Onduidelijkheid over status zwakke scholen

Gisteren heeft de SP een persbericht uitgebracht over de zwakke scholen binnen het voortgezet onderwijs in Utrecht. Op basis van de beschikbare informatie op de site van de Inspectie van het Onderwijs heeft de SP een overzicht gemaakt van zwakke scholen in Utrecht. De SP is blij met de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht. Tegelijkertijd roept het ook een hoop nieuwe vragen op. Het lijkt er namelijk op dat de informatie op de site van de inspectie van het onderwijs niet helemaal up-to-date is.  Daarmee geeft het een onduidelijk en onvolledig beeld van de kwaliteitsbeoordelingen van de Utrechtse opleidingen.

Lees verder
6 maart 2015

Leerlingenvervoer eindelijk goed op weg

Drie weken geleden presenteerde de SP Utrecht het rapport ‘Leerlingenvervoer in beweging’, naar aanleiding van de klachten die de gemeenteraad kreeg over het leerlingenvervoer in Utrecht. In het rapport werd naast de resultaten van het meldpunt ook een lijst met aanbevelingen gepresenteerd. Een lijst die de SP samen met de ouders heeft samengesteld. Beide zijn dan ook blij dat praktisch alle aanbevelingen gisteren, bij het vaststellen van de verordening leerlingenvervoer, door de gemeenteraad zijn overgenomen.

Lees verder
16 februari 2015

SP roept gemeente op leerlingenvervoer te verbeteren

Begin september 2014, toen de scholen weer begonnen, kregen raadsleden van de gemeente Utrecht meerdere klachten van ouders over het leerlingen vervoer in Utrecht. De klachten varieerden van te laat komen en onveiligheid van de bussen tot aan te veel wisselingen van chauffeurs en het vergeten van leerlingen in de bus. Reden voor de SP om hier verder onderzoek te doen en een meldpunt te openen. De resultaten en de daarbij horende aanbevelingen zijn vandaag verschenen in het rapport “Leerlingenvervoer in beweging”.

Lees verder
9 december 2014

Leerlingenvervoer: Onderweg, maar nog een lange weg te gaan

De afgelopen maanden is het leerlingenvervoer in Utrecht meerdere malen in het nieuws geweest vanwege verschillende misstanden. Zo werden leerlingen te laat of helemaal niet opgehaald, was er slechte communicatie tussen vervoerder en ouders en waren er verschillende vragen omtrent de veiligheid van het vervoer. De SP is blij te zien dat er door de Utrechtse wethouder van onderwijs en de gemeente aan verschillende verbeteringen gewerkt wordt. Tegelijkertijd constateert de SP ook dat er dingen niet voldoende zijn geregeld. Er komen namelijk nog steeds klachten binnen op het Meldpunt Leerlingenvervoer. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: ”Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep jongeren. De gemeente zou er alles aan moeten doen om het vervoer voor deze groep zo goed mogelijk te regelen.”

Lees verder

Onderwijs kwetsbare jongeren nog steeds niet goed geregeld

De SP is de afgelopen maanden erg kritisch geweest op de inhoud van de op handen zijnde samenwerkingsovereenkomst binnen het MBO en Praktijk Onderwijs in de regio Utrecht. Het ROC Midden Nederland wil samen met de Gemeente Utrecht en het praktijkonderwijs in de regio de kwaliteit en het rendement van het MBO niveau 1 omhoog brengen en de uitval van studenten verlagen. Ondanks dat veel zaken nog niet geregeld zijn, staat morgen (donderdag 20 november) toch de ondertekening gepland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier