h

Connexxion neemt leerlingenvervoer na zomer over

23 april 2015

Connexxion neemt leerlingenvervoer na zomer over

In september 2014 stelde de SP naar aanleiding van meerdere incidenten binnen het leerlingenvervoer in Utrecht schriftelijke vragen aan de wethouder. Tevens startte de SP samen met ouders een onderzoek, wat begin 2015 resulteerde in het rapport  ‘Leerlingenvervoer in beweging’ . Hierin zijn de klachten en verhalen van ouders gebundeld die de SP binnen heeft gekregen op haar meldpunt leerlingenvervoer. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente heeft besloten om het leerlingenvervoer niet langer bij taxibedrijf Klomp neer te leggen, maar de aanbesteding te gunnen aan Connexxion.

Hoewel het nog om een voorlopige gunning gaat, partijen hebben immers nog de mogelijkheid om bezwaar te maken, is de SP blij met deze keuze. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: “Het is fijn om te zien dat de gemeente daadwerkelijk naar de klachten en ervaringen van de ouders, leerlingen en chauffeurs heeft geluisterd en bij de nieuwe aanbesteding de kwaliteit boven de prijs stelt.”

Vervoerder Klomp kwam eerder in opspraak omdat het meerdere malen voorkwam dat kinderen te laat of zelfs helemaal niet opgehaald werden en waren er veel klachten over de veiligheid. “We hebben goede verhalen over Connexxion gehoord uit andere gemeenten en ik heb dan ook goede hoop dat het de kwaliteit en veiligheid van het leerlingenvervoer in Utrecht een grote stap vooruit brengt. Uiteraard blijven we als SP de invulling én uitvoering van deze nieuwe aanbesteding goed in de gaten houden. Het meldpunt leerlingenvervoer blijft gewoon open dus alle ervaringen, zowel goede als minder goede, horen we graag”, aldus Wijlhuizen.

Reactie toevoegen

U bent hier