h

Leerlingenvervoer eindelijk goed op weg

6 maart 2015

Leerlingenvervoer eindelijk goed op weg

Drie weken geleden presenteerde de SP Utrecht het rapport ‘Leerlingenvervoer in beweging’, naar aanleiding van de klachten die de gemeenteraad kreeg over het leerlingenvervoer in Utrecht. In het rapport werd naast de resultaten van het meldpunt ook een lijst met aanbevelingen gepresenteerd. Een lijst die de SP samen met de ouders heeft samengesteld. Beide zijn dan ook blij dat praktisch alle aanbevelingen gisteren, bij het vaststellen van de verordening leerlingenvervoer, door de gemeenteraad zijn overgenomen.

SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: “Ik ben blij dat we samen met de ouders, ambtenaren en de wethouder alle klachten van de afgelopen tijd hebben kunnen omvormen tot een lijst met verbeterpunten. Als gemeenteraad zijn we zo in staat om meer toezicht en controle te houden op zo’n belangrijk punt als leerlingenvervoer. En dat gaan we, anders dan de voorgaande jaren, gelijk na de eerste maand van het nieuwe schooljaar al doen. Dit om er voor te zorgen dat iedere ouder zijn of haar kind straks met een veilig gevoel naar school kan laten gaan.”

Uit het SP rapport ‘leerlingenvervoer in beweging’ bleek dat er regelmatig zaken mis gingen binnen het leerlingenvervoer. Kinderen werden te laat of soms helemaal niet opgehaald, de veiligheid van de busjes was niet altijd op orde en ook de gebrekkige communicatie tussen vervoerder, gemeente en de ouders leverde veel problemen op. Samen met de ouders, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen, heeft de SP gekeken naar hoe deze zaken in de nieuwe verordening beter geregeld kunnen worden.

De belangrijkste verbeteringen zijn dat de informatievoorziening, de communicatie tussen de verschillende partijen, de monitoring door de ouders en de gemeenteraad en de evaluatie verbeterd worden. Zo komt er bijvoorbeeld naast de ingewikkelde verordening een duidelijke informatiefolder voor de ouders. Nieuw is dat de vervoerder verplicht wordt om de gemeente inzicht te geven in alle klachten en worden naast de gemeenteraad ook de ouders betrokken bij het evalueren van het leerlingenvervoer.

De gemeenteraad heeft gisteravond de verordening aangenomen waarin de aanbevelingen zijn opgenomen. U kunt de gehele verordening en bijbehorende stukken hier teruglezen.

Reactie toevoegen

U bent hier